Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

  Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

  Integritetspolicy

  Cookietext

  Användarvillkor

  Nyheter

  Se Prata om Alkohols senaste webbinarium om ”Förebyggande arbetet i skolan genom elevhälsa på guerillanivå”

  OM OSS

  Våra experter

  Filmtävling hösten 2023

  Låt dina elever använda sin kreativitet och kunskap om risker och konsekvenser om alkohol och droger i trafiken för att skapa sin egna kortfilmer.

  Skolmaterial för att prata med unga om alkohol

  Prata Om Alkohols skolmaterial bygger på ”resistensträning”. Det innebär bland annat samtalsbaserad undervisning med diskussion och reflektion i syfte att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar.

  Grunden i det förebyggande arbetet är att klasser under läsåret har ”Prata om Alkohol-lektioner” inflätade i skolans årshjul. Lektionerna är kopplade till kursplaner och det finns utförliga lärarhandledningar och elevmaterial.

  Samtliga material är digitala och kostnadsfria. 

  Resistensträning

  Genom att träna på att t ex säga ”nej tack” under trygga förhållanden i klassrummet ökar chansen att man kan stå emot både grupptryck och inre drivkrafter.

  VÅRA SKOLMATERIAL

  grundmetoden

  Vår grundmetod

  11 övningar

  Materialet kan användas för att skapa en röd tråd i skolans förebyggande insatser eller som ett impulsmaterial att bygga vidare på. 

  tonårshjärnan

  Tonårshjärnan

  2 övningar

  Metoden ger ungdomar en ökad förståelse för hur tonårshjärnan fungerar. Därigenom blir de bättre rustade för att fatta kloka beslut. 

  Trafik & alkohol

  3 övningar

  Påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar kring alkohol. 

  Förälrar och skolpolicy

  Föräldrar & Skolpolicy

  1 övningar

  Avsnitten Skolpolicy och Föräldrasamverkan i Prata Om Alkohols material innehåller exempel på hur din skola stegvis kan arbeta för att utveckla det gemensamma hälsofrämjande arbetet och samarbetet med föräldrar.

  Idrott (NIU)

  4 övningar

  Utbildningspaket för elitidrottselever och ledare vid NIU-gymnasier. 

  Ansvarsfull alkoholhantering

  4 övningar

  Övningar för gymnasiets utbildningar för blivande personal inom restaurangverksamhet.

  ÖVRIGA RESURSER

  Filmer och diskussionsfrågor

  Novellsamlingar

  Webbinarier

  Våra experter

  Vill du boka egna onlinekurser med våra experter för ditt arbetslag, skola eller kommun? Hör av dig så berättar vi mer!

  Anna Nygren

  Anna har lång erfarenhet av förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan.

  Jan Lindh
  Jan Lindh

  Jan har 30-årig erfarenhet som ledare i skola, elitidrott och näringsliv. 

  Fred Nyberg

  Fred är professor e.m. i biologisk beroendeforskning.

  Om oss

  Prata Om Alkohol startades 2006 och metoden bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol.

  Sedan starten 2006 har Prata om Alkohols utbildningsmaterial beställts av 75 procent av Sveriges högstadie- och gymnasieskolor. Satsningen har uppmärksammats internationellt och finns nu även etablerat i länder som Frankrike, Finland, Danmark, Lettland, Estland och Litauen.

  Användarröster

  Katarina Koto fd rektor på Skytteholmsskolan,
  ”Prata Om Alkohol är ett material som lärarna lätt kan omsätta i undervisning. Det är ett brett material som man kan använda vid flera tillfällen och som eleverna har varit engagerade att jobba med, säger Katarina Koto, före detta rektor på Skytteholmsskolan.”