Nyheter

Se Prata om Alkohols senaste webbinarium om ”Förebyggande arbetet i skolan genom elevhälsa på guerillanivå”

OM OSS

Våra experter

Årets filmtävling

I år kom det in över 200 fantastiska filmer som alla handlar om risker och konsekvenser med alkohol i trafiken! Stort tack till alla som har varit med och skickat in filmbidrag.

Skolmaterial för att prata med unga om värderingar och alkohol

Prata om Alkohols olika skolmaterial är kostnadsfria och bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på diskussion och reflektion. Syftet är att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar. Sedan 2017 är vår ”grundmetod” vetenskapligt utvärderad.

Alla Prata om Alkohols metodmaterial är kopplade till kursplaner för att enkelt kunna fläta in det alkoholförebyggande arbetet i den normala undervisningen. Det finns också utförliga lärarhandledningar och elevmaterial.

Samtliga material är digitala, lättanvända och kostnadsfria. 

Resistensträning

Grunden i det förebyggande arbetet är att kontinuerligt träna på att t ex säga ”nej tack” under trygga förhållanden i klassrummet. Det ökar chansen att man kan stå emot både grupptryck och inre drivkrafter när man hamnar i svåra situationer.

VÅRA SKOLMATERIAL

grundmetoden

Vår grundmetod

11 övningar

Materialet kan användas för att skapa en röd tråd i skolans förebyggande insatser eller som ett impulsmaterial att bygga vidare på. 

tonårshjärnan

Tonårshjärnan

2 övningar

Metoden ger ungdomar en ökad förståelse för hur tonårshjärnan fungerar. Därigenom blir de bättre rustade för att fatta kloka beslut. 

Trafik & alkohol

3 övningar

Påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar kring alkohol. 

Förälrar och skolpolicy

Föräldrar & Skolpolicy

1 övningar

Avsnitten Skolpolicy och Föräldrasamverkan i Prata Om Alkohols material innehåller exempel på hur din skola stegvis kan arbeta för att utveckla det gemensamma hälsofrämjande arbetet och samarbetet med föräldrar.

Idrott (NIU)

4 övningar

Utbildningspaket för elitidrottselever och ledare vid NIU-gymnasier. 

Ansvarsfull alkoholhantering

4 övningar

Övningar för gymnasiets utbildningar för blivande personal inom restaurangverksamhet.

ÖVRIGA RESURSER

Filmer och diskussionsfrågor

Novellsamlingar

Webbinarier

Våra experter

Vill du boka egna onlinekurser med våra experter för ditt arbetslag, skola eller kommun? Hör av dig så berättar vi mer!

Anna Nygren

Anna har lång erfarenhet av förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan.

Jan Lindh
Jan Lindh

Jan har 30-årig erfarenhet som ledare i skola, elitidrott och näringsliv. 

Fred Nyberg

Fred är professor e.m. i biologisk beroendeforskning.

Om oss

Prata Om Alkohol startades 2006 och metoden bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol.

Sedan starten 2006 har Prata om Alkohols utbildningsmaterial beställts av 75 procent av Sveriges högstadie- och gymnasieskolor. Satsningen har uppmärksammats internationellt och finns nu även etablerat i länder som Frankrike, Finland, Danmark, Lettland, Estland och Litauen.

Användarröster

Katarina Koto fd rektor på Skytteholmsskolan,
”Prata Om Alkohol är ett material som lärarna lätt kan omsätta i undervisning. Det är ett brett material som man kan använda vid flera tillfällen och som eleverna har varit engagerade att jobba med, säger Katarina Koto, före detta rektor på Skytteholmsskolan.”