Följ oss på sociala medier!

testa vår nya skolmetod

Eleven ställs inför svåra dilemman i spelet ”Sanning och konsekvens”.

Expertpanel

Möt Prata om alkohols experter.

Senaste nytt
Årets viktigaste filmtävling är tillbaka

Skolmaterial om alkohol och värderingar – helt kostnadsfritt

På Prata om Alkohol får du tillgång till kostnadsfria skolmaterial. Allt innehåll handlar om samtalsbaserad undervisning där du fokuserar på diskussion och reflektion med eleverna. Syftet är att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar när det gäller alkohol. Vår grundmetod är vetenskapligt utvärderad sedan 2017.

Metodmaterialen är kopplade till kursplanerna för att du enkelt ska kunna fläta in det alkoholförebyggande arbetet i den normala undervisningen. Det finns också utförliga lärarhandledningar och elevmaterial.

Samtliga material är digitala, lättanvända och kostnadsfria.

Resistensträning

Grunden i det förebyggande arbetet är att under trygga förhållanden i klassrummet träna eleven på att t ex säga ”nej tack”. Det ökar chansen för att stå emot både grupptryck och inre drivkrafter när eleven hamnar i svåra situationer.

VÅRA SKOLMATERIAL

grundmetoden

Vår grundmetod

11 övningar

Grundkurser upplagda i fyra steg. Kan sättas ihop som en sammanhållande kurs eller som separata moment.

tonårshjärnan

Tonårshjärnan

2 övningar

Metoden ger ungdomar en ökad förståelse för hur tonårshjärnan fungerar. Därigenom blir de bättre rustade för att fatta kloka beslut. 

Trafik & alkohol

3 övningar

Påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar kring alkohol. 

Förälrar och skolpolicy

Föräldrar & Skolpolicy

1 övningar

Avsnitten Skolpolicy och Föräldrasamverkan i Prata Om Alkohols material innehåller exempel på hur din skola stegvis kan arbeta för att utveckla det gemensamma hälsofrämjande arbetet och samarbetet med föräldrar.

Idrott (NIU)

4 övningar

Utbildningspaket för elitidrottselever och ledare vid NIU-gymnasier. 

Ansvarsfull alkoholhantering

4 övningar

Övningar för gymnasiets utbildningar för blivande personal inom restaurangverksamhet.

ÖVRIGA RESURSER

Filmer och diskussionsfrågor

Novellsamlingar

Webbinarier

Våra experter

Vill du boka egna onlinekurser med våra experter för ditt arbetslag, skola eller kommun? Hör av dig så berättar vi mer!

Anna Nygren

Gymnasie- och grundskollärare med arbete inom specialpedagogik och elevhälsa.

Jan Lindh
Jan Lindh

Har erfarenhet som ledare inom skola, elitidrott och näringsliv. 

Fred Nyberg

Professor emeritus i biologisk beroendeforskning.

Om oss

Prata Om Alkohol startades 2006 och metoden bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol.

Sedan starten 2006 har Prata om Alkohols utbildningsmaterial beställts av 75 procent av Sveriges högstadie- och gymnasieskolor. Satsningen har uppmärksammats internationellt och finns nu även etablerat i länder som Frankrike, Finland, Danmark, Lettland, Estland och Litauen.

Användarröster

Katarina Koto fd rektor på Skytteholmsskolan,
”Prata Om Alkohol är ett material som lärarna lätt kan omsätta i undervisning. Det är ett brett material som man kan använda vid flera tillfällen och som eleverna har varit engagerade att jobba med, säger Katarina Koto, före detta rektor på Skytteholmsskolan.”