Ansvarsfull
Alkoholhantering

Övningarna nedan vänder sig i första hand till gymnasiets utbildningar för blivande personal inom restaurangverksamhet. Lektionerna kan även användas direkt av innehavare av serveringstillstånd som vill utbilda sin personal inom viktiga frågor som har med servering, alkohollagen och bemötande av gäster att göra.

ÖVNING 1

Risker med alkohol

I “Risker med alkohol” får eleverna lära sig om alkoholens baksidor. De får ta ställning till påståenden om alkohol och får ökad förståelse för val, handling och konsekvens i alkoholrelaterade frågor.

  • 80-120 min
  • HT, RL
ÖVNING 2

Alkohollagen är viktig för dig

I “Alkohollagen är viktig för dig” får eleverna lära sig om alkohollagen och varför den är viktig att kunna när man arbetar med alkoholhantering.

  • ca 120 min
  • HT, RL
ÖVNING 3

Situationer med besvärliga gäster

I “Situationer med besvärliga gäster” får eleverna lära sig om ansvarsfull alkoholhantering genom att praktiskt tillämpa alkohollagen i rollspel.

  • ca 120min
  • HT, RL
KOPPLING TILL PROGRAM & KURSER

Information för pedagoger

Utbildningspaketet “Ansvarsfull alkoholhantering” vänder sig i första hand till gymnasiets utbildningar för blivande personal inom restaurangverksamhet.

  • HT, RL