Trafik & alkohol

Syftet med materialet är att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar kring alkohol och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardagliga handlingar.  Dessutom syftar övningarna till att genom diskussion och reflektion få varje elev att stärka sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor (GY11).

STEG 1

Val, handling & konsekvens

Syftet med materialet är att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar kring alkohol och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardagliga handlingar.

  • ca 80-120 min
  • SVESVE01, FORFOD0
STEG 2

Myter om alkohol

Lektionen går ut på att i grupper diskutera myter om trafik och alkohol. I din roll som professionell yrkesförare kommer du att mötas av ett antal myter kring alkohol och trafik och det är därför att viktigt att du tränar dig i att bemöta dem med fakta.

  • ca 120 min
  • SVESVE01, FORFOD0
STEG 3

Att kunna påverka och förändra

Lektionen går ut på att i grupper diskutera hur man kan påverka och förändra inställningar kring alkohol och trafik. I din roll som professionell yrkesförare kommer du att mötas av ett antal attityder kring alkohol och trafik och det är därför viktigt att du tränar dig i att bemöta dem med fakta.

  • ca 80-120 min
  • SVESVE01, FORFOD0