background

Resistensträning

Prata om Alkohol använder sig av så kallad resistensträning för att öka chansen att unga skjuter upp sin alkoholdebut eller minskar sitt drickande om alkoholdebuten redan skett.

När man tränar på något t ex att jonglera eller åka skridskor kopplas ett antal hjärnceller som behövs för det som ska göras samman till ett nätverk. Varje gång man tränar påverkas samma områden i hjärnans nätverk igen och kopplingarna mellan dem förstärks varje gång detta sker. Ju starkare kopplingarna blir mellan de inblandade nätverken desto större utveckling får man i det man övar på. Detta gäller allt, både sådant man gör fysiskt och sådant som sker inne i huvudet så som tankar, att minnas etc. 

Genom att öva på att t ex säga ”nej tack” till alkohol i en trygg miljö med klasskamraterna skapas ett nätverk av hjärnceller för ”nej tack” vilket blir starkare och starkare för varje gång det görs. De får även möjlighet att tänka igenom vad som är ett ”bra beslut” i olika situationer där snabba beslut ofta krävs. De går igenom situationen och diskuterar den med sina klasskompisar och sin lärare, samt ges möjlighet att reflektera över vilka konsekvenser situationen är förenad med. Chansen är då större att ungdomen fattar ett klokt beslut när det gäller och t ex kan säga just ”nej tack” till att dricka alkohol nästa gång det är fest. 

Ungdomar behöver mycket resistensträning då det rent biologiskt pågår en mognadsprocess i tonårshjärnan som gör att den är särskilt påverkbar av omgivande faktorer.  I den inre delen av hjärnan finns hjärnstammen och delar av känslocentra som i populära sammanhang kallas ”reptilhjärnan”. Dit hör drifter som t ex begär, lust och sug efter njutningar. Den är fullt utvecklad hos tonåringar vilket gör att de gärna söker sig till och gör sådant som ökar och repeterar lustkänslor. Den del av hjärnan som svarar för kontroll av och kan ge resistens mot drifterna är pannloberna. Eftersom den inte mognar fullt ut förrän vid ca 25 års ålder är tonåringar inte lika kapabla på att kontrollera känslor och impulser. Ungdomar är därför mer impulsstyrda än vad vuxna är men genom resistensträningen förstärks möjligheterna för unga att kunna fatta bättre beslut. 

background

Läs mer om tonårshjärnan