background

Resistensträning

Prata om Alkohol använder sig av så kallad resistensträning för att öka chansen för unga att skjuta upp sin alkoholdebut eller minska sitt drickande om alkoholdebuten redan skett.

När du tränar på att t ex att jonglera eller åka skridskor så kopplas ett antal av dina hjärnceller samman till ett nätverk. Varje gång du tränar detta nätverk så förstärks kopplingarna mellan dem. Ju starkare kopplingarna blir mellan de inblandade nätverken desto större utveckling får du i det du övar på. Detta gäller allt, både sådant man gör fysiskt och sådant som sker inne i huvudet, såsom tankar, att minnas etc. 

Genom att eleven får öva på att t ex säga ”nej tack” till alkohol i en trygg miljö med klasskamraterna skapas ett nätverk av hjärnceller för ”nej tack” – och det blir starkare och starkare för varje gång det görs. Eleven får även möjlighet att tänka igenom vad som är ett ”bra beslut” i olika situationer där snabba beslut ofta krävs. Olika situationer tas upp och diskuteras med klasskompisar och lärare, samt att det ges möjlighet att reflektera över vilka konsekvenser situationen är förenad med. Chansen är då större att varje enskild ungdom fattar ett klokt beslut när det gäller, och t ex kan säga just ”nej tack” till att dricka alkohol nästa gång det är fest. 

Ungdomar behöver mycket resistensträning då det rent biologiskt pågår en mognadsprocess i tonårshjärnan som gör att den är särskilt påverkbar av omgivande faktorer. I den inre delen av hjärnan finns hjärnstammen och delar av känslocentra som i populära sammanhang kallas reptilhjärnan. Dit hör drifter som t ex begär, lust och sug efter njutningar. Reptilhjärnan är fullt utvecklad hos tonåringar vilket gör att de gärna söker sig till och gör sådant som ökar och repeterar lustkänslor. Den del av hjärnan som svarar för kontroll och som kan ge resistens mot drifterna är pannloberna. Eftersom pannloberna inte mognar fullt ut förrän vid ca 25 års ålder är tonåringar inte lika kapabla till att kontrollera känslor och impulser. Ungdomar är därför mer impulsstyrda än vad vuxna är, men genom resistensträningen förstärks möjligheterna att kunna fatta bättre beslut. 

background

Läs mer om tonårshjärnan