Idrott (NIU)

Stå upp, Tänk själv – Utbildningspaket för elitidrottselever och ledare vid NIU-gymnasier.

Skolan och idrotten är viktiga hälsofrämjande arenor för unga och fyller viktiga funktioner i det fostrande arbetet.  Unga elitidrottare som går i skolan har ofta goda förutsättningar att vara förebilder för barn och andra unga. Inspireras elitidrottselever att vara föredömen kan positiva effekter som ökad kamratanda och trygghet uppnås både i skolan och i idrotten. Metoden är beprövad och bygger på att skapa trygghet genom att etablera ett gott skol- och idrottsklimat med tillitsfulla relationer.

ÖVNING 1

Lära känna varandra

Övningen syftar till att låta eleverna lära känna varandra och reflektera över viktiga livsfrågor. Eleverna ges även möjlighet att utveckla respekt för andra människors ställningstaganden och får kunskap om gruppens betydelse för att nå de gemensamma målen.

  • ca 80 min
  • TRNTRN01, TRNTRN02, PEDPEG0, HALERG0
ÖVNING 2

Självkänsla kontra självförtroende

För många betyder orden självkänsla och självförtroende liknande saker. Övningen syftar till att belysa och ge kunskap om dessa begrepp.

  • ca 80 min
  • TRNTRN01, TRNTRN02, PEDPEG0, HALERG0
ÖVNING 3

Skapa er ”klasstil”

Övningen syftar till att tal om begreppen trygghet och kamratskap samt diskutera dess betydelse för den enskilda individen och gruppen. Eleverna ges även möjlighet att utveckla respekt för andra människors ställningstaganden och vetskap om gruppens betydelse.

  • ca 120 min
  • TRNTRN01, TRNTRN02, PEDPEG0, HALERG0
ÖVNING 4

Fortsätt arbetet i din idrottsförening

Den klasstil som tagits fram kan enkelt och med fördel överföras till din idrottsförening. Antingen kan du sprida och etablera den existerande klasstilen eller så gör du om samma arbete som i skolan fast med utgångspunkt i idrottsföreningen.

  • ca 80 min
  • TRNTRN01, TRNTRN02, PEDPEG0, HALERG0