Röster från användare

Prata om Alkohols årliga användarundersökning visar att lärare och andra användare i skolan ger oss goda omdömen. Här har vi samlat några röster från våra användare.

Katarina Koto fd rektor på Skytteholmsskolan,
”Prata Om Alkohol är ett material som lärarna lätt kan omsätta i undervisning. Det är ett brett material som man kan använda vid flera tillfällen och som eleverna har varit engagerade att jobba med, säger Katarina Koto, före detta rektor på Skytteholmsskolan.”

Peter Kauppi samhällskunskapslärare på Norrvikens skola,
”Det är svårt att få in den här typen av ämnen i undervisningen så kan det vara skönt att ha ett skräddarsytt program. Det har hjälp mig jättemycket.”

Kurator Kunskapsskolan i Spånga,
”Prata om Alkohol har med sitt metodmaterial och fortbildning underlättat vårt ANDT-arbete. Det har ökad engagemanget inom det hälsofrämjande arbete både i skolan och bland föräldrar.”

Svenska-, religion- och medielärare från Malmö Pia Jagrelius,
”Vi använde tävlingen i mediakursen, men det skulle också fungera i t ex svenska. Alkohol och bilkörning engagerade eleverna och projektet gjorde att de var tvungna att tänka och vara kreativa. Det blev riktigt bra.”

Pedagog från Halmstad kommun,
”Bra material som lätt går att få in naturligt i undervisningen. Övningar som skapar eftertanke.”

Bildlärare Marianne Ståhlbrand från Borås,
”Jag är bildlärare och det är så bra att göra film i mitt ämne och samtidigt få fram ett viktigt budskap. Även bra med samarbete med andra ämnen och framför allt med denna fråga som gör att de diskuterar och inser hur viktigt det är att prata om. Jag samarbetade framför allt med No och idrottslärarna så att de kunde prata om alkohol samtidigt. Vi kommer absolut vara med i år igen.”

Förste- och Medialärare Nicholas Carsheim från Kalmar,
”Tävlingen ”Berätta för 100 andra” är en höjdpunkt under läsåret. Förutom att det handlar om en viktig fråga som är högst aktuell för eleverna där de befinner sig i livet så är detta moment även bra ur studiesynpunkt. Ämnet gör att det aldrig är svårt att motivera eleverna!”