Prata Om Alkohols integritetspolicy

Din sekretess är viktig för oss och vi vill vara transparenta med informationen vi samlar in, hur vi använder den och dina rättigheter att kontrollera denna information. Därför har vi gjort en del uppdateringar i vår sekretesspolicy.

(Uppdaterad 14 maj 2018)

Innehåll

– Inledning
– Insamling av personuppgifter
– Behandling av personuppgifter
– Barns personuppgifter
– Personuppgifter till samarbetspartners
– Cookies och liknande teknologier
– Sekretess och säkerhet
– Dina rättigheter
– Hur använder du dina rättigheter?
– Ändringar i integritetspolicyn

Inledning

Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och använder vår tjänst Prata om alkohol. I samband med att du blir en användare så behöver vi nyttja några olika personuppgifter för att kunna leverera vår tjänst. Det viktigt för oss att förtydliga hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Hur det går till kan du läsa om i vår integritetspolicy.

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Vi som driver Prata Om Alkohol är Kunskapskraft & Media Sweden AB, org. nummer 556718-7108 och är ansvariga för dina personuppgifter. Vi äger och ansvarar för innehållet på webbplatsen Prata Om Alkohol. Prata Om Alkohol drivs på uppdrag av branschorganisationerna Sprit- och Vinleveratörsföreningen och Sveriges Bryggerier.

Vårt åtagande

Vi tar dina rättigheter och säkerhet av dina personuppgifter på största allvar. Därför vidtar vi alla åtgärder vi kan för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi följer lagstiftningar gällande personuppgiftshantering och tillämpar branschens etiska regler.

Kontaktinformation

Om du har frågor kring integritetspolicyn, vill få information om dina personuppgifter, vill ta bort eller ändra dina personuppgifter eller om du vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud så kontakta oss på e-post info@prataomalkohol.se eller telefon 08-410 214 64 (kontorstid).

Övriga dokument som är viktiga för dig att läsa

Användarvillkor – det avtal som handlar om din åtkomst till och användning av Prata Om Alkohols webbplats och tjänster.

Om cookies – en policy som handlar om vår användning av så kallade cookies.

Insamling av personuppgifter

Vi värnar om att skydda din personliga integritet och samlar in personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande lagar och regler. Det är viktigt för oss att du känner till varför och när vi samlar in information så vi kan erbjuda dig en bra tjänst med relevanta verktyg och information för ditt arbete inom skolan.

Behandling av personuppgifter

Följande avsnitt förklarar varför, hur och hur länge vi använder dina personuppgifter.

Tillhandahålla dig material

Vi använder dina kontaktuppgifter för att förse dig med materialet du har beställt eller laddat ner enligt våra användarvillkor. Den rättsliga grunden för denna behandling är att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Dina kontaktuppgifter raderas efter 2 år efter din senaste nedladdning/beställning.

Kundanalys

Vi använder dina kontaktuppgifter, uppgifter om din yrkesroll, vilka skolmaterial du har beställt/laddat ner, tidpunkt för beställning/nerladdning och vilka tryckta material du har beställt (vid beställning av fysiskt material) och andra relevanta uppgifter som du har lämnat till oss för att utveckla vår verksamhet och våra tjänster. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa avidentifierad statistik som inte innehåller några personuppgifter. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster med stöd av kundanalys. Personuppgifter som används för detta ändamål raderas efter 2 år efter din senaste nedladdning/beställning.

Hjälpa dig med kundsupport

Vi använder dina kontaktuppgifter och nätidentifierare (t.ex. ip-nummer) för att kunna ge dig kundsupport via e-post, telefon eller chatt. Detta gör vi antingen för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig enligt våra användarvillkor eller för att det ligger i vårt berättigade intresse att förse dig med information, tillhandahålla dig service eller kommunicera med dig avseende ditt ärende. Uppgifter som samlas in i samband med ett supportärende lagras i 6 månader.

Insamling av webbstatistik

Vi samlar in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämpel när du besöker vår webbplats. Dessa loggar omvandlas direkt till statistik som inte innehåller några personuppgifter och som vi använder för att analysera populariteten av olika delar av webbplatsen. Den lagliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen att analysera användning av vår webbplats och förbättra vår webbplats.

Insamling av statistik från e-postutskick

Vi samlar in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämpel när du öppnar och läser e-post som du har fått från oss. Dessa loggar omvandlas till statistik som används för att analysera effektiviteten av dessa utskick. Den lagliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen att skicka e-post som är relevant för dig.

Egen marknadsföring

Om du tidigare har laddat ned material eller beställt material från tjänsten och inte tackat nej till marknadsföring använder vi dina kontaktuppgifter för att skicka dig marknadsföring via e-post om materialet som vi erbjuder. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring genom att klicka på den därför avsedda länk som tillhandahålls i varje e-postmeddelande, eller genom att skicka ett meddelande till info@prataomalkohol.se. Om du inte tackar nej till denna marknadsföring raderar vi dina kontaktuppgifter från utskickslistan 2 år efter din senaste nedladdning/beställning.

Du kan även abonnera på vårt nyhetsbrev utan att ladda ned material från tjänsten. I detta fall samtycker du till att vi använder dina kontaktuppgifter, uppgifter om din yrkesroll och intresseområden (t.ex. årskurser, ämnen och teman) för att skicka dig marknadsföring via e-post om material som kan vara relevant för dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för denna marknadsföring genom att klicka på den därför avsedda länk som tillhandahålls i varje e-postmeddelande, eller genom att skicka ett meddelande till info@prataomakohol.se. Om du inte återkallar eller förnyar ditt samtycke för denna marknadsföring raderas dina kontaktuppgifter från utskickslistan 2 år efter du har lämnat ditt samtycke.

Tävlingar

När du deltar i en tävling samtycker du till att vi använder dina kontaktuppgifter för att skicka relevant information om tävlingen och andra tävlingar som vi anser kan vara intressanta för dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för denna marknadsföring genom att kontakta oss via info@prataomalkohol.se. Om du inte återkallar eller förnyar ditt samtycke för denna marknadsföring raderar avsändarna dina kontaktuppgifter från sina utskickslistor 2 år efter du har lämnat ditt samtycke.

Undersökningar

Vi använder dina kontaktuppgifter för att genomföra undersökningar i syfte att utreda relevanta skolrelaterade frågor, vilket ligger i vårt berättigade intresse. Du kan när som helst tacka nej till att delta i sådana undersökningar genom att kontakta oss via info@prataomalkohol.se. Uppgifter som samlas in i samband med sådana undersökningar lagras i 2 år.

Personuppgifter till samarbetspartners

Behandling av uppgifter via tredjeparts leverantörer

Vi delar vissa personuppgifter till våra utvalda tredjeparts leverantörer för att kunna tillhandahålla vår tjänst på ett användarvänligt sätt. Vi vidtar alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå mellan oss och våra leverantörer.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att behandlas i land utanför EU/EES av utvald leverantör eller underleverantör till oss eller våra uppdragsgivare. Vi skyddar alltid dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och gällande lagstiftning och vi kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss på info@prataomalkohol.se.

Cookies och liknande tekniker

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare.

Vi använder cookies av tekniska skäl, för att underlätta användningen av våra tjänster och för att ge dig som användare relevant information när du besöker vår webbplats. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för insamling av statistik.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

För mer information om hur vi använder cookies och liknande tekniker, se vår policy om Cookies.

Sekretess och säkerhet

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att det ligger i vårt och ditt intresse att upprätthålla tjänstens säkerhet och skydda dina personliga uppgifter. För att kunna garantera säkerhet och sekretess använder vi oss av avancerade krypteringsmetoder och brandväggar för att skydda dina uppgifter. Under vår hantering av dina personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, missbruk, otillåten åtkomst, avslöjande, ändring eller förstöring.

Om vi skulle bli utsatta för ett intrång eller på annat sätt inte ha kontroll över de personuppgifter vi behandlar så hanteras detta enligt förbestämda processer som är framtagna enligt Datainspektionens riktlinjer.

Webbloggarna som samlas in i samband med detta innehåller nätidentifierare och tidsstämplar och lagras i 7 dagar.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att skicka ett meddelande till info@prataomalkohol.se eller genom att använda dig av en av de ovan beskrivna metoderna.

Rätt att lämna klagomål

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av rättigheterna kan du skicka ett meddelande till info@prataomalkohol.se eller genom att använda dig av en av de ovan beskrivna metoderna. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet så kan du kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Ändringar i integritetspolicyn

Ibland behöver vi uppdatera vår integritetspolicy, användarvillkor eller avtal med våra uppdragsgivare, leverantörer eller partners. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddelande dig via e-post och vår webbsida eller vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna.