background

Tonårshjärnan

Den här metoden ger ungdomar en ökad förståelse för hur tonårshjärnan fungerar. Därigenom blir de bättre rustade för att fatta kloka beslut och våga säga nej till sådant som kan vara spännande och lockande men som kanske är mindre bra, eller till och med riskfyllt. I fördjupningsmaterialet hittar du mer fakta kring tonårshjärnan och ett stödmaterial till vuxna och föräldrar som ska prata om svåra frågor med ungdomar.

Lektion Tonårshjärnan

Öka elevernas förståelse för hur tonårshjärnan påverkar bland annat beslutsfattande, risktagning, självkontroll och konsekvenstänkande.

  • 80-120 min
  • Bi, Sv, Naturkunskap

Material till tonårshjärnan

Här hittar du alla filmer och faktaunderlag speciellt framtagna för temat ”Tonårshjärnan”.