Våra Samarbetspartners

Prata Om Alkohol samverkar med andra verksamheter och organisationer i det förebyggande arbetet.

Förutom samverkan med skolor, kommuner och myndigheter, har vi också samverkan med andra aktörer som arbetar förebyggande och för att få ungdomar att välja bort alkohol.

Vi erbjuder idag skolor, föreningar, kommuner med flera olika arrangemang tillsammans med några av våra samverkanspartners. Hör av dig till någon av verksamheterna för mer information.

Nattvandring.nu

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet men också för att få ett ökat vuxenengagemang. Läs mer här

Säker

Säker startades 2011. De inriktar sig på att utbilda företag, allmänhet, skolungdomar, föreningar etc. i olika typer av sjukvårds- och förstahjälpen utbildningar. De som driver verksamheten är båda leg. sjuksköterskor med vidareutbildning inom ambulanssjukvården. Idag bedrivs det kurser inom framförallt HLR med hjärtstartare på olika nivåer men även olycksfallsutbildningar, utrymningsövningar etc. sätts ihop åt företag och skolor. Läs mer här

Alkoholdialog (Prata Om Alkohol i Danmark)

Prata om alkohols systerorganisation i Danmark. Läs mer här

Puhutaan alkoholista (Prata Om Alkohol i Finland)

Prata om alkohols systerorganisation i Finland. Läs mer här

Räägime alkoholist (Prata Om Alkohol i Estland)

Prata om alkohols systerorganisation i Estland. Läs mer här

Runājot par alkoholu (Prata Om Alkohol i Lettland)

Prata om alkohols systerorganisation i Lettland. Läs mer här