Skolpolicy och föräldrar

Avsnitten Skolpolicy och Föräldrasamverkan i Prata Om Alkohols material innehåller exempel på hur din skola stegvis kan arbeta för att utveckla det gemensamma hälsofrämjande arbetet och samarbetet med föräldrar. Ladda ner metodavsnittet som pdf >>

Skapa kontinuitet i skolans hälsofrämjande arbete genom att arbeta fram en skolpolicy och en aktiv föräldrasamverkan.

Skolpolicy

För att skapa en röd tråd i skolans hälsofrämjande arbete förespråkar Prata Om Alkohol att en gemensam policy med tydliga och utvärderingsbara mål tas fram. En policy måste först och främst svara mot elevernas behov. Den ska vara en del av den information och de förebyggande strategier som ska ingå i skolans övergripande arbete med eleverna. Nedan följer en övergripande guide över hur skolan kan arbeta fram en policy i fråga om alkohol.

Framtagning av skolpolicy steg för steg
1
Förarbete till skolpolicy
2
Författa skolpolicyn
3
Vad kan skolan göra?
4
Kommunicera skolans arbete
5
Skapa kontinuitet i skolan
6
Utvärdera skolpolicyn

Föräldrasamverkan

Skolan kan göra en hel del, men inte allt! Avsnittet som handlar om föräldrasamverkan i Prata Om Alkohol omfattar sex olika steg. Du bestämmer själva vilka steg du vill jobba med. Här nedan följer en kortversion.

Föräldrasamverkan steg för steg
1
Undersök föräldrars åsikter
2
Information och samverkan
3
Vi lär känna varandra
4
Aktuella problem i skolan
5
Jobba med fiktiva case
6
Teater, bild och utställning