Idrott

Skolan och idrotten är viktiga hälsofrämjande arenor för unga och fyller viktiga funktioner i det fostrande arbetet. Prata Om Alkohols nya utbildningspaket för NIU-elever och ledare heter ”Stå upp, tänk själv!”. Metoden är beprövad och bygger på att skapa trygghet genom att etablera ett gott skol- och idrottsklimat med tillitsfulla relationer.

Unga elitidrottare som går i skolan har ofta goda förutsättningar att vara förebilder för barn och andra unga. Inspireras elitidrottselever att vara föredömen kan positiva effekter som ökad kamratanda och trygghet uppnås både i skolan och i idrotten.

Hämta metodmaterialet ”Stå upp, tänk själv!”

Arbetar du på NIU-gymnasium? Välkommen att kontakta oss för mer information om utbildningen och andra kostnadsfria metodmaterial: Telefon 08-410 214 64 eller e-post info@prataomalkohol.se

 “Stå upp, Tänk själv”

Utbildningspaket för elitidrottselever och ledare vid NIU-gymnasier.

”En medryckande utbildning med mycket humor och allvar i ett ämne som alla föreningar och klubbar kontinuerligt behöver jobba med”

Mikael Åström, samordnare vid utbildningsträff i Umeå