Skolsköterskekongressen är en årlig konferens som fokuserar på att främja kunskap, erfarenhetsutbyte och nätverkande inom området skolsköterskor och skolhälsovård. Genom föreläsningar, workshops och diskussioner erbjuds deltagarna möjligheter att uppdatera sig om aktuella trender, forskning och bästa praxis inom skolhälsovården. Konferensen syftar till att stärka skolsköterskors kompetens och roll i att främja hälsa och välbefinnande för barn och ungdomar i skolsammanhang. Den är en viktig mötesplats för skolsköterskor, forskare, experter och beslutsfattare för att gemensamt arbeta för att förbättra skolhälsovården och därigenom elevernas hälsa och prestationer i skolan.

Vi på Prata om alkohol vill rikta ett stort tack till alla för de intressanta möten vi haft under konferensen. Det har varit en inspirerande och givande konferens där vi tillsammans har kunnat reflektera över vårt arbete och utbyta idéer för att effektivt fortsätta vår verksamhet. Era perspektiv och engagemang har varit ovärderliga för vår gemensamma strävan att främja en sund och ansvarsfull attityd gentemot alkohol.

Läs mer om kongressen här >>