Forskningsresultat

Prata Om Alkohol är ett forskningsbaserat metodmaterial anpassat för hälsofrämjande arbete med ungdomar. Metoden bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol.

Pedagogiken bygger på gruppdynamiska övningar, samtal i grupp och rollspel samt dramatiseringar. Materialet har beställts av 75 procent av alla högstadie- och gymnasieskolor i Sverige. Prata Om Alkohol drivs av  Kunskapskraft & Media med medel från branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier.

700 000

Elever har sedan starten 2006 arbetat med Prata om Alkohol