Positivt och negativt grupptryck

Positivt och negativt grupptryck

KORT FAKTA OM ÖVNINGEN

 • 30-40 min
 • SH, RE, SV
 • Kopiera upp elevmaterial 1 så att det räcker till ett antal smågrupper.
 • Syftet med övningen är att eleverna ska få fundera över hur grupptryck påverkar deras egna val och andra personer.
 • Grupparbete - Presentation och diskussion i helklass
 • Lektionslängd
 • Ämnen
 • Material & förberedelser
 • Syfte
 • Arbetssätt

LÄRARHANDLEDNING

Grupptryck är något som alla människor någon gång påverkas av. Ungdomar är en målgrupp som ofta hamnar i situationer där deras val påverkas av andras värderingar och åsikter.

Denna övning går inte konkret in på kopplingen mellan grupptryck och alkohol, utan behandlar begreppet grupptryck mer generellt. Givetvis är det intressant att diskutera alkoholaspekterna om eleverna själva väljer att ta upp det under diskussionen.

a) Uppvärmning/Inled lektionen med att skriva ordet “Grupptryck” på tavlan och diskutera fritt med eleverna om ordets betydelse. Skriv på tavlan det som kommer upp.

b) Diskutera sedan följande frågor i helklass:
– Har du några egna erfarenheter av grupptryck?
– Är det någon skillnad på mobbning och grupptryck?

Kort om vad mobbning är: En eller flera utsätter någon/några för upprepade kränkningar.
Kort om vad grupptryck är: Ungdomars sociala tryck på varandra inom ett kompisgäng (ex: prova alkohol, tobak, droger eller något beteende som vanligtvis betraktas som negativt.)

c) Be grupperna arbeta med uppgifterna i elevmaterial 1.
Första uppgiften: 
Går ut på att grupperna ska komma fram till tre exempel på positivt grupptryck.
Andra uppgiften: Går ut på att diskutera hur vi kan stå emot negativt grupptryck. Se text och frågor i elevmaterial 1.

d) Låt de olika grupperna presentera sina svar och diskutera svaren med hela klassen.

e) Avsluta lektionen med att diskutera följande frågor i helklass:
– Vad har du lärt dig under övningen?
– Hur kommer du att tänka och agera om liknande situationer uppkommer i framtiden?
– Vilka är de vanligaste situationerna när grupptryck förekommer?
– Hur kan vi tillsammans undvika negativt grupptryck? (Exempel: Alla har rätt att tycka och göra vad de vill!)

Definition av grupptryck Begreppet grupptryck används vanligtvis för att beskriva ungdomars sociala tryck på varandra, till exempel inom en kompisgrupp. Påverkan kan till exempel bestå av att provocera någon att pröva tobak, öl, andra droger eller att bete sig asocialt.

Ett socialt tryck att anpassa sig till omgivningen förekommer dock i alla generationer, till exempel vad gäller klädval, beteende, intresse, ekonomi/pengar, reklam, pojkar/ flickor m.m.

Exempel på positivt grupptryck:
 • Få med någon i idrottslaget eller förening
 • Få folk att inte drick sig fulla
 • Få folk att inte köra fulla
Exempel på negativt grupptryck och generella situationer där grupptryck ofta ingår:
 • Sex
 • Stöld
 • Skadegörelse
 • Alkohol
 • Mobbning
 • Droger
 • Är det någon skillnad på mobbning och grupptryck?

Fortsätt att diskutera kring frågor som berör grupptryck, men då mer inriktat mot alkoholproblematiken. Det finns flera olika övningar i Prata om alkohol som du kan välja bland.

Samhällskunskap

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas.

Religion

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Svenska
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Här hittar du elevmaterial för lektionen

Ladda ner som pdf

FLER ÖVNINGAR

Kamratskap

Lektionen innehåller en inledande diskussion, en situationsövning och en summerande diskussion samt förslag till fortsatt arbete. Den relaterar till kamratskap i förhållande till alkohol.

 • 80 min (2 lektioner)
 • SH, RE, SV

Stärk ditt självförtroende

Denna lektion är uppbyggd kring en självförtroendeövning i smågrupper. I samtal om alkohol med ungdomar är det viktigt att de har en god självkännedom.

 • 40-60 min
 • SH, RE, SV

Att ta beslut och vara ung

Denna övning går inte konkret in på kopplingen mellan grupptryck och alkohol, utan behandlar begreppet grupptryck mer generellt.

 • 40 min
 • BI, BD, HK, SV, RE

Registrera din e-post för att få tillgång till materialet

Ja tack, jag vill få relevant information från Prata Om Alkohol för att underlätta mitt arbete med skolans hälsofrämjande arbete.

Integritetspolicy

Cookietext

Användarvillkor