OM VÅRA MATERIAL

Skolmaterial för att prata med unga om alkohol

Prata Om Alkohols skolmaterial bygger på ”resistensträning”. Det innebär bland annat samtalsbaserad undervisning med diskussion och reflektion i syfte att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar.

Grunden i det förebyggande arbetet är att klasser under läsåret har ”Prata om Alkohol-lektioner” inflätade i skolans årshjul. Lektionerna är kopplade till kursplaner och det finns utförliga lärarhandledningar och elevmaterial.

Samtliga material är digitala och kostnadsfria. 

SoK_Logo

NYHET!

Testa Prata om Alkohols nya spel Sanning och konsekvens!

Nyheter

Nytt spel som förebyggande metod
”Sanning och Konsekvens” är utformat för att vara ett roligt och interaktivt sätt för elever att öva sig i att tacka nej till alkohol.

OM OSS

Våra experter

Senaste nytt
Årets viktigaste filmtävling är tillbaka