Prata Om Alkohol är en kostnadsfri metod för värdegrunds- och ANDT-arbete i skolan. Övningar bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar. Metoden är forskningsbaserad och anpassad för hälsofrämjande arbete med ungdomar i högstadiet och gymnasiet.

Den här filmen ger dig en kortfattad beskrivning om hur du kommer igång att använda materialet.

Se filmen >>