Vi på Prata om alkohol är mycket glada över intresset och anmälningarna inför vårt samtal i Almedalen tillsammans med Fred Nyberg.

Alkoholkonsumtion hos unga ligger på historiskt låga nivåer. Ändå är det viktigt att fortsätta det preventiva arbetet för en alkoholfri ungdom.

Prata Om Alkohol kommer därför tillsammans med professor Fred Nyberg ha ett samtal om alkohol, ungdomar, attityder och vad vetenskapen och praktiken säger om framgångsfaktorer i det förebyggande arbetet. Därefter följer ett gemensamt samtal om hur det förebyggande arbetet kan utvecklas för att följa aktuella teorier och ny kunskap. Vad fungerar och vad fungerar inte i det förebyggande arbetet?

Fred Nyberg är professor i biologisk beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitetsforum för forskning om läkemedels- och drogberoende.