Nya undersökningar visar på rekordlåg alkoholkonsumtion bland unga enligt flera mått: debutåldern har höjts, mängden alkohol som dricks har minskat, de berusar sig mer sällan, och det är fler som inte dricker alls. För att undersöka varför vi ser dessa positiva trender gav Prata om Alkohol Ungdomsbarometern (UB) i uppgift att testa olika hypoteser. En sak står klar, det finns ingen enskild faktor som kan förklara nuläget. I sammanställningen har även CANs offentliga resultat vägts in för att hitta förklaringar.

Det finns många teorier om varför unga dricker mindre alkohol idag jämfört med tidigare, allt från att ungdomarna använder narkotika istället, till att det är ungdomar med utländsk bakgrund som står för minskningen. En del hoppas att det är samhällets insatser som givit resultat. Andra menar att ungdomar dricker mindre eftersom de spelar mer datorspel, vilket inte passar ihop med alkohol. Vissa poängterar att ungdomar umgås mer med sina föräldrar än tidigare, där vuxnas attityder till ungas drickande kanske blivit mer restriktiva idag och bidrar antagligen till de goda resultaten. En femtedel av de elever som dricker alkohol rapporterar att de har blivit filmade i en kränkande situation, kan det vara den rädslan som ligger bakom minskningen?

Samtidigt har tillgången på alkohol ökat i samhället, vi har lägre genomsnittspriser i handeln, mer reklam om olika drycker, fler utskänkningsställen och  en nästan obegränsad resandeinförsel.

Vad ligger bakom dagens låga alkoholkonsumtion bland unga?
Läs rapporten med resonemang från Prata om Alkohol i samarbete med Ungdomsbarometern >>

Har du några frågor hör av dig till info@prataomalkohol.se eller 08-410 214 60

Om Prata Om Alkohol
Prata Om Alkohol startades 2006 och är en undervisningsmetod som fokuserar på att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar.

Prata Om Alkohol drivs sedan starten av företaget Kunskapskraft & Media med medel från branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier. SVL och Sveriges Bryggerier arbetar aktivt med ett stort antal branschgemensamma frågor i Sverige. Ett av dessa områden är att motverka att unga konsumerar alkohol. Andra områden som branschen också arbetar för att motverka alkoholkonsumtion i är graviditet och trafik.

Prata om Alkohol i samarbete med Ungdomsbarometern.