In: Nyheter

Sanning & konsekvens

excerpt:

Undervisa i alkoholprevention genom spel


Det nya pedagogiska verktyget “Sanning & konsekvens” som utvecklar det alkoholpreventiva arbetet i skolor och lär ungdomar att säga nej till alkohol. 

Sanning & Konsekvens är utformat för att vara en del av skolundervisningen och stödja skolans hälsofrämjande arbete. Spelet ska också höja medvetenheten om alkoholprevention och få in temat som ett naturligt inslag i undervisningen. Efter att spelet är genomfört kan du som lärare jobba med 11 olika lektioner som syftar till att fördjupa diskussionen och träna upp ungas förmågor att säga nej till alkohol.

“Denna skolprodukt innebär ett tidsenligt och betydelsefullt komplement till den undervisning som skolan i övrigt förmedlar till sina elever i syfte att bygga upp resistens mot skadliga beteenden som unga ofta utsätts för. Den kan bidra till ett förstärkande av individens förmåga att tänka efter före. En tidig alkoholdebut mångdubblar riskerna.”, Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, Senior Professor at U-FOLD Uppsala universitet

Sätt igång direkt genom att klicka här!

Undervisa i alkoholprevention genom spel Det nya pedagogiska verktyget “Sanning & konsekvens” som utvecklar det alkoholpreventiva…