In: Uncategorized

Användarundersökning 2023

excerpt:

93 procent av Prata om alkohols användare rekommenderar våra material till andra inom skolan

Prata om alkohols återkommande webbenkät till våra användare för att undersöka hur materialet används och om det motsvarar förväntningarna. 2023 års utvärdering gav liksom tidigare användarundersökningar bra betyg på Prata Om alkohols metodmaterial och insatser.

Utöver att 93 procent av användarna rekommenderar materialet så visar enkäten att: 

 Teman som ökad självkänsla, grupptryck, val, handling och konsekvens ses som de mest intressanta

Prata om alkohols förmåga att påverka på olika sätt: 

– 90% anser att Prata om alkohol kan påverka till ett bättre skolklimat 

– 91 % anser att Prata om alkohol kan påverka ungdomar att senarelägga en eventuell alkoholdebut 

– 92 % anser att Prata om alkohol kan påverka ungdomar till en sundare attityd och inställning till alkohol 

– 96 % anser att Prata om alkohol kan bidra till bättre hälsofrämjande arbete på skolan 

– 93 % av de som använt Prata om alkohols material säger att de skulle rekommendera Prata om alkohol till kollegor på skolan

 

Läs hela utvärderingen här

93 procent av Prata om alkohols användare rekommenderar våra material till andra inom skolan Prata om…


excerpt:

Idag 7e februari är det Storseminarium i Uppsala med U-Fold. Ämnet detta år är prevention, skärmtid, Tik Tok och hur barn påverkas av sociala medier. Hur gör vi detta till något positivt för barn?

Anna Nygren (Expert på Prata om Alkohol) är på plats och pratar om skolans möjligheter inom ämnet inför drygt 900 personer. 

Läs mer om seminariet här

Idag 7e februari är det Storseminarium i Uppsala med U-Fold. Ämnet detta år är prevention, skärmtid,…


Sanning & konsekvens

excerpt:

Undervisa i alkoholprevention genom spel


Det nya pedagogiska verktyget “Sanning & konsekvens” som utvecklar det alkoholpreventiva arbetet i skolor och lär ungdomar att säga nej till alkohol. 

Sanning & Konsekvens är utformat för att vara en del av skolundervisningen och stödja skolans hälsofrämjande arbete. Spelet ska också höja medvetenheten om alkoholprevention och få in temat som ett naturligt inslag i undervisningen. Efter att spelet är genomfört kan du som lärare jobba med 11 olika lektioner som syftar till att fördjupa diskussionen och träna upp ungas förmågor att säga nej till alkohol.

“Denna skolprodukt innebär ett tidsenligt och betydelsefullt komplement till den undervisning som skolan i övrigt förmedlar till sina elever i syfte att bygga upp resistens mot skadliga beteenden som unga ofta utsätts för. Den kan bidra till ett förstärkande av individens förmåga att tänka efter före. En tidig alkoholdebut mångdubblar riskerna.”, Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, Senior Professor at U-FOLD Uppsala universitet

Sätt igång direkt genom att klicka här!

Undervisa i alkoholprevention genom spel Det nya pedagogiska verktyget “Sanning & konsekvens” som utvecklar det alkoholpreventiva…


Unga filmmakare korade

excerpt:

2022 års pristagare i Prata om Alkohols filmtävling för unga är utsedda

Stort tack till alla som deltog i årets filmtävling. I år kom det in väldigt många bidrag till tävlingen och juryn hade en tuff uppgift när de skulle välja ut pristagarna.

Förstapristagarna i högstadiet respektive gymnasiet kom från Borås och Helsingborg.

Se pristagarna och läs juryns motiveringar >>

2022 års pristagare i Prata om Alkohols filmtävling för unga är utsedda Stort tack till alla…


excerpt:

Nu är årets vinnare av “Årets Elvevhälsoförbättrare” utsedda. Juryn hade en väldigt svår uppgift att välja en vinnare bland alla bra bidrag som kom in.

Årets vinnare blev Åsa Bankert och Malin Jisander Centrala barn- och elevhälsan i Lomma kommun. De får priset för att ha skapat egna elevmaterial som tagit dem från ett åtgärdande till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. De erhåller förutom äran 10 000 kr i förstapris.

Prata om Alkohol är stolta utdelare av priset i samarbete med bland andra Elevhälsan.se

Läs mer om vinnarna >> 

Nu är årets vinnare av “Årets Elvevhälsoförbättrare” utsedda. Juryn hade en väldigt svår uppgift att välja…


excerpt:

Höstens stora filmtävling om risken med alkohol och droger i trafiken är igång.

Tävla om 10 000 kronor till klasskassan.

Högstadiet och gymnasiet tävlar i olika tävlingsklasser. Låt elever använda sina kunskaper och kreativitet för att tävla med oss under höstterminen 2022. Tävlingen handlar om att uppmärksamma problemet med alkohol och droger i trafiken genom egna kortfilmer. Sista inlämningsdag är 21 november.

LÄS MER OM TÄVLINGEN >>
LADDA NER LÄRARMATERIAL >>

Höstens stora filmtävling om risken med alkohol och droger i trafiken är igång. Tävla om 10…


excerpt:

Under vecka 39 kommer Prata om Alkohol tillsammans med Elevhälsan.se att erbjuda ett antal kostnadsfria webbinarier. Boka din plats på webbinarierna och missa inte heller chansen att nominera årets person eller enhet till ”Årets elevhälsoförbättrare”.

Boka din plats på Prata om alkohols kostnadsfria webbinarium >>
“Vilka faror som gömmer sig på nätet” med Maria Dufva

Läs mer om hela elevhälsoveckan >>

Under vecka 39 kommer Prata om Alkohol tillsammans med Elevhälsan.se att erbjuda ett antal kostnadsfria webbinarier….


excerpt:

Vi på Prata om alkohol är mycket glada över intresset och anmälningarna inför vårt samtal i Almedalen tillsammans med Fred Nyberg.

Alkoholkonsumtion hos unga ligger på historiskt låga nivåer. Ändå är det viktigt att fortsätta det preventiva arbetet för en alkoholfri ungdom.

Prata Om Alkohol kommer därför tillsammans med professor Fred Nyberg ha ett samtal om alkohol, ungdomar, attityder och vad vetenskapen och praktiken säger om framgångsfaktorer i det förebyggande arbetet. Därefter följer ett gemensamt samtal om hur det förebyggande arbetet kan utvecklas för att följa aktuella teorier och ny kunskap. Vad fungerar och vad fungerar inte i det förebyggande arbetet?

Fred Nyberg är professor i biologisk beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitetsforum för forskning om läkemedels- och drogberoende.

Vi på Prata om alkohol är mycket glada över intresset och anmälningarna inför vårt samtal i…


excerpt:

Ny undersökning av Ungdomsbarometern under coronapandemin visar att unga som väljer att dricka alkohol dricker oftare jämfört med förra året. Samtidigt visar undersökningen också att unga i stor utsträckning avstår alkohol och istället väljer alkoholfria alternativ.

Undersökningen genomfördes av Ungdomsbarometern på uppdrag från Prata om Alkohols under hösten 2021 i åldersspannet 15–24 år för att närmare förstå vad som påverkar ungas alkoholkonsumtion.

Fler unga vill festa och fest är ofta förknippat med alkohol.

Ungdomars alkoholkonsumtion har sedan en tid tillbaka legat på rekordlåga nivåer*. Under coronapandemin har Prata om Alkohol med hjälp av Ungdomsbarometern följt upp förra årets undersökning om ungas alkoholvanor. Jämfört med 2020 års resultat ser vi en fördubbling av andelen unga i åldrarna 15–19 år som druckit alkohol på veckobasis (11% hösten 2020, 23% hösten 2021).

– Vi ser att majoriteten (58%) av 15–24-åringar tycker att fest är lika med alkohol. Under det senaste halvåret har 3 av 4 unga i samma åldrar festat i någon utsträckning. Bland de som inte festat den senaste tiden är det betydligt fler (59% jmf. 22% totalt) som uppgett att de heller inte druckit alkohol. Samtidigt ser vi också att 4 av 10 unga tror att de kommer festa mer den närmaste tiden, vilket kan påverka hur ofta unga dricker framgent, säger Sara Fröhling Lind, Ungdomsbarometern.

Kompisar påverkar varandras alkoholvanor

Undersökningen som Prata om Alkohol gjort visar även att kompisars alkoholvanor påverkar den egna konsumtionen. Ju fler vänner man har som dricker alkohol – desto troligare är att man själv dricker. Bland de som angett att hälften av deras vänner dricker alkohol har 3 av 4 druckit alkohol under det senaste halvåret.

Samtidigt väljer många att dricka alkoholfritt

Undersökningen visar samtidigt att tre av fyra (75%) unga dricker alkoholfritt vid tillfällen då andra dricker alkohol, nära hälften (44%) gör det regelbundet. En klar majoritet (60 %) känner sig också bekväma med att visa att de dricker alkoholfritt vid dessa tillfällen. Unga väljer alkoholfritt av flera anledningar, men det vanligaste är att man inte vill bli full och att det är viktigt att behålla kontrollen.

Vad kan vi göra för att få unga att välja bort alkohol?

– Tabubelägg inte frågan om alkohol, utan prata, prata och prata – om grupptryck och konsekvenser för att hjälpa unga att fatta klokare beslut. Gör det hemma, i skolan, i föreningen och föräldrar sinsemellan. Det är den enskilt viktigaste saken vi kan göra för att påverka våra ungdomar till bra val i livet, säger Anna Nygren, expert på Prata om Alkohol.

Kontakt
Prata om Alkohol, Anna Nygren
Telefon: 070-820 89 99
E-post: info@prataomalkohol.se

Om Prata om Alkohol
Prata Om Alkohol startades 2006 och metoden som är vetenskapligt utvärderad bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol.

Prata Om Alkohol drivs sedan starten av företaget Kunskapskraft & Media med medel från branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier. SVL och Sveriges Bryggerier arbetar aktivt med ett stort antal branschgemensamma frågor i Sverige. Ett av dessa områden är att motverka att unga konsumerar alkohol. Andra områden som branschen också arbetar för att motverka alkoholkonsumtion i är graviditet och trafik.

*CANs drogvaneundersökning bland skolelever 2020

Ny undersökning av Ungdomsbarometern under coronapandemin visar att unga som väljer att dricka alkohol dricker oftare…


excerpt:

Delta på Prata om Alkohols populära webbinarium där du får inspiration och praktiska tips för ett modernt och effektivt hälsofrämjande arbete i skolan.

Den 22 september 15:00-16:30 genomför Prata om Alkohol i samarbete med Elevhälsan detta kostnadsfria webbinarium. Webbinariet syftar till att ge tips och inspiration om hur skolan kan genomföra ett modernt och effektivt förebyggande inom skolans arbete i klassrummet och via elevhälsan. Webbinariet avslutas med en öppen frågestund.

Föreläsare
Prata om Alkohols expert Anna Nygren, har lång erfarenhet av förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Med en bakgrund som både gymnasie- och grundskollärare och med arbete inom både specialpedagogik och elevhälsa väcktes intresset för arbetet med elevernas livsstil.

Målgrupp
Webbinariet vänder sig till lärare, fritidspersonal, elevhälsoteam och skolledare.

LÄS MER OM WEBBINARIET >>

Delta på Prata om Alkohols populära webbinarium där du får inspiration och praktiska tips för ett…