Tonåringar både vill och behöver prata om svåra saker. Det visar en ny undersökning som Ungdomsbarometern nyligen gjorde på uppdrag av Prata om Alkohol. Nio ungdomar av tio har haft funderingar om svåra saker som de velat prata om. Det har bland annat handlat om studier, jobb, stress och att de känt sig nere eller ledsna. Men också om kärlek, sex och alkohol.

När unga själva initierar samtal, vänder de sig helst till kompisar i sin egen ålder. Det krävs ett öppnare diskussionsklimat för att unga ska våga ta steget att prata med vuxna.

En naturlig och viktig plats att arbeta med ungas psykiska hälsa och ohälsa är skolan. Prata om Alkohols undersökning visar dessvärre att skolan inte tar sitt ansvar. Det får negativa konsekvenser och återspeglas i elevernas hälsa och välmående och försvårar deras möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen.

– Samtidigt som vi vet att unga har stora behov av att prata om svåra frågor kan vi se att skolan inte tar sitt ansvar för elevers psykiska hälsa och ohälsa. Skolan är en självklar arena för ungas möjlighet till diskussion om angelägna och svåra ämnen. I vår nya undersökning framkommer det att elever anser att skolan har en viktig roll för att bidra till ett öppnare samtalsklimat bland unga. Men det ansvaret tar tyvärr inte skolan idag, säger Anna Nygren, elevhälsoexpert och projektledare på Prata om Alkohol.

Faktum är att Skolinspektionen redan 2015 visade att det fanns brister i skolans hälsofrämjande arbete. Prata om Alkohol kan konstatera att skolhuvudmännen – kommuner och friskolor – inte tar sitt ansvar. Parallellt med undersökningen från Ungdomsbarometern har Prata om Alkohol kartlagt elevhälsopersonal och lärares syn på frågan. Där visar det sig att problemen från Skolinspektionen undersökning 2015 kvarstår.

– Våra studier visar att inget eller mycket lite hänt sedan 2015. Nu måste skolans huvudmän ta sitt ansvar. Det är hög tid att skolan ser till att det finns ett systematiskt förebyggande och hälsofrämjande arbete för ökad psykisk hälsa hos eleverna. Det kommer att underlätta för eleverna utveckling att uppnå utbildningens mål i enlighet med skollagen, säger Anna Nygren.

Kontakt
Anna Nygren, projektledare Prata om alkohol, info@prataomalkohol.se, 070-820 89 99
Per Hazelius, verksamhetsansvarig Prata om Alkohol, info@prataomalkohol.se, 070-791 17 32

Underlagsmaterial till pressmeddelandet
2021, Ungdomsbarometerns undersökning bland unga och tankar om att prata om svåra frågor, Länk >>
2021, Prata om Alkohol har följt upp Skolinspektionens undersökning från 2015 med en ny enkätundersökning bland elevhälsans personal i mars 2021. I undersökningen framkommer att nästan hälften av skolorna saknar tillgång till alla elevhälsans kompetenser i tillräcklig utsträckning, Länk >>
20210519, Debattartikel Elevhälsan.se >>
Om Prata om Alkohol
Sedan starten 2006 har Prata om Alkohol utvecklat och inspirerat till hälsofrämjande arbete i skolan. Prata om Alkohols grundmetod som används över hela landet är sedan 2017 vetenskapligt utvärderad.

Prata Om Alkohol drivs sedan starten av företaget Kunskapskraft och Media med medel från branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier.