In: Uncategorized

excerpt:

Prata om Alkohol arbetar långsiktigt för att minska ungas konsumtions av alkohol. En viktig del i vårt arbete är att hitta nya effektfulla angreppssätt som unga och föräldrar kan känna igen sig i och lära sig av.

Gör som 3 000 000 andra personer, se vår film ”Era jävla regler” och få en förståelse för hur unga människor tänker kring regler och tron om att alla andra får göra ”det”.

”Era jävla regler”
Över 3 000 000 visningar
41 202 reaktioner och engagemang

Se filmen >>

Prata om Alkohol är en kostnadsfri metod för värdegrunds- och ANDT-arbete i skolan. Övningar bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar. Metoden är forskningsbaserad och anpassad för hälsofrämjande arbete med ungdomar i högstadiet och gymnasiet.

Prata om Alkohol arbetar långsiktigt för att minska ungas konsumtions av alkohol. En viktig del i…


excerpt:

Prata Om Alkohol är en kostnadsfri metod för värdegrunds- och ANDT-arbete i skolan. Övningar bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar. Metoden är forskningsbaserad och anpassad för hälsofrämjande arbete med ungdomar i högstadiet och gymnasiet.

Den här filmen ger dig en kortfattad beskrivning om hur du kommer igång att använda materialet.

Se filmen >>

Prata Om Alkohol är en kostnadsfri metod för värdegrunds- och ANDT-arbete i skolan. Övningar bygger på…