In: Uncategorized

excerpt:

Under vecka 39 kommer Prata om Alkohol tillsammans med Elevhälsan.se att erbjuda ett antal kostnadsfria webbinarier. Boka din plats på webbinarierna och missa inte heller chansen att nominera årets person eller enhet till ”Årets elevhälsoförbättrare”.

Boka din plats på Prata om alkohols kostnadsfria webbinarium >>
“Vilka faror som gömmer sig på nätet” med Maria Dufva

Läs mer om hela elevhälsoveckan >>

Under vecka 39 kommer Prata om Alkohol tillsammans med Elevhälsan.se att erbjuda ett antal kostnadsfria webbinarier….


excerpt:

Vi på Prata om alkohol är mycket glada över intresset och anmälningarna inför vårt samtal i Almedalen tillsammans med Fred Nyberg.

Alkoholkonsumtion hos unga ligger på historiskt låga nivåer. Ändå är det viktigt att fortsätta det preventiva arbetet för en alkoholfri ungdom.

Prata Om Alkohol kommer därför tillsammans med professor Fred Nyberg ha ett samtal om alkohol, ungdomar, attityder och vad vetenskapen och praktiken säger om framgångsfaktorer i det förebyggande arbetet. Därefter följer ett gemensamt samtal om hur det förebyggande arbetet kan utvecklas för att följa aktuella teorier och ny kunskap. Vad fungerar och vad fungerar inte i det förebyggande arbetet?

Fred Nyberg är professor i biologisk beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitetsforum för forskning om läkemedels- och drogberoende.

Vi på Prata om alkohol är mycket glada över intresset och anmälningarna inför vårt samtal i…


excerpt:

Ny undersökning av Ungdomsbarometern under coronapandemin visar att unga som väljer att dricka alkohol dricker oftare jämfört med förra året. Samtidigt visar undersökningen också att unga i stor utsträckning avstår alkohol och istället väljer alkoholfria alternativ.

Undersökningen genomfördes av Ungdomsbarometern på uppdrag från Prata om Alkohols under hösten 2021 i åldersspannet 15–24 år för att närmare förstå vad som påverkar ungas alkoholkonsumtion.

Fler unga vill festa och fest är ofta förknippat med alkohol.

Ungdomars alkoholkonsumtion har sedan en tid tillbaka legat på rekordlåga nivåer*. Under coronapandemin har Prata om Alkohol med hjälp av Ungdomsbarometern följt upp förra årets undersökning om ungas alkoholvanor. Jämfört med 2020 års resultat ser vi en fördubbling av andelen unga i åldrarna 15–19 år som druckit alkohol på veckobasis (11% hösten 2020, 23% hösten 2021).

– Vi ser att majoriteten (58%) av 15–24-åringar tycker att fest är lika med alkohol. Under det senaste halvåret har 3 av 4 unga i samma åldrar festat i någon utsträckning. Bland de som inte festat den senaste tiden är det betydligt fler (59% jmf. 22% totalt) som uppgett att de heller inte druckit alkohol. Samtidigt ser vi också att 4 av 10 unga tror att de kommer festa mer den närmaste tiden, vilket kan påverka hur ofta unga dricker framgent, säger Sara Fröhling Lind, Ungdomsbarometern.

Kompisar påverkar varandras alkoholvanor

Undersökningen som Prata om Alkohol gjort visar även att kompisars alkoholvanor påverkar den egna konsumtionen. Ju fler vänner man har som dricker alkohol – desto troligare är att man själv dricker. Bland de som angett att hälften av deras vänner dricker alkohol har 3 av 4 druckit alkohol under det senaste halvåret.

Samtidigt väljer många att dricka alkoholfritt

Undersökningen visar samtidigt att tre av fyra (75%) unga dricker alkoholfritt vid tillfällen då andra dricker alkohol, nära hälften (44%) gör det regelbundet. En klar majoritet (60 %) känner sig också bekväma med att visa att de dricker alkoholfritt vid dessa tillfällen. Unga väljer alkoholfritt av flera anledningar, men det vanligaste är att man inte vill bli full och att det är viktigt att behålla kontrollen.

Vad kan vi göra för att få unga att välja bort alkohol?

– Tabubelägg inte frågan om alkohol, utan prata, prata och prata – om grupptryck och konsekvenser för att hjälpa unga att fatta klokare beslut. Gör det hemma, i skolan, i föreningen och föräldrar sinsemellan. Det är den enskilt viktigaste saken vi kan göra för att påverka våra ungdomar till bra val i livet, säger Anna Nygren, expert på Prata om Alkohol.

Kontakt
Prata om Alkohol, Anna Nygren
Telefon: 070-820 89 99
E-post: info@prataomalkohol.se

Om Prata om Alkohol
Prata Om Alkohol startades 2006 och metoden som är vetenskapligt utvärderad bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol.

Prata Om Alkohol drivs sedan starten av företaget Kunskapskraft & Media med medel från branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier. SVL och Sveriges Bryggerier arbetar aktivt med ett stort antal branschgemensamma frågor i Sverige. Ett av dessa områden är att motverka att unga konsumerar alkohol. Andra områden som branschen också arbetar för att motverka alkoholkonsumtion i är graviditet och trafik.

*CANs drogvaneundersökning bland skolelever 2020

Ny undersökning av Ungdomsbarometern under coronapandemin visar att unga som väljer att dricka alkohol dricker oftare…


excerpt:

Delta på Prata om Alkohols populära webbinarium där du får inspiration och praktiska tips för ett modernt och effektivt hälsofrämjande arbete i skolan.

Den 22 september 15:00-16:30 genomför Prata om Alkohol i samarbete med Elevhälsan detta kostnadsfria webbinarium. Webbinariet syftar till att ge tips och inspiration om hur skolan kan genomföra ett modernt och effektivt förebyggande inom skolans arbete i klassrummet och via elevhälsan. Webbinariet avslutas med en öppen frågestund.

Föreläsare
Prata om Alkohols expert Anna Nygren, har lång erfarenhet av förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Med en bakgrund som både gymnasie- och grundskollärare och med arbete inom både specialpedagogik och elevhälsa väcktes intresset för arbetet med elevernas livsstil.

Målgrupp
Webbinariet vänder sig till lärare, fritidspersonal, elevhälsoteam och skolledare.

LÄS MER OM WEBBINARIET >>

Delta på Prata om Alkohols populära webbinarium där du får inspiration och praktiska tips för ett…


ÅRETS FILMTÄVLING ÄR IGÅNG

excerpt:

Tävlingen handlar om att uppmärksamma problem med alkohol och droger i trafiken. Det är enkelt att vara med och det går att koppla arbetet till kursplaner i olika ämnen.

Förstapris är 10 000 kronor för högstadiet och 10 000 kronor för gymnasiet. Sista inlämning är den 21 november 2021.

Tävlingen är för elever i högstadiet och gymnasiet. De tävlar i två olika klasser. Eleverna ska skapa kampanjfilmer för att påverka andra att:

aldrig köra påverkade i trafiken!
vägra åka med en påverkad förare!
hindra andra från att köra påverkade!

Tävlingen vänder sig till elever i högstadiet och gymnasiet. Eleverna kan lämna in bidrag enskilt eller i grupp. Filmerna får vara max 60 sekunder långa – i övrigt är det bara fantasin som sätter gränser!

LÄS MER OM TÄVLINGEN >>

Tävlingen handlar om att uppmärksamma problem med alkohol och droger i trafiken. Det är enkelt att…


excerpt:

Helsingborg Stad har intervjuat Prata om Alkohols livsstilspedagog Anna Nygren och Per Hazelius som berättar varför det är viktigt att prata om alkohol och varför ungdomsdrickandet har minskat. Hur funkar tonårshjärnan och vilken betydelse har skolpersonalen i ämnet.

LYSSNA PÅ PODDEN >>

Helsingborg Stad har intervjuat Prata om Alkohols livsstilspedagog Anna Nygren och Per Hazelius som berättar varför…


excerpt:

Tonåringar både vill och behöver prata om svåra saker. Det visar en ny undersökning som Ungdomsbarometern nyligen gjorde på uppdrag av Prata om Alkohol. Nio ungdomar av tio har haft funderingar om svåra saker som de velat prata om. Det har bland annat handlat om studier, jobb, stress och att de känt sig nere eller ledsna. Men också om kärlek, sex och alkohol.

När unga själva initierar samtal, vänder de sig helst till kompisar i sin egen ålder. Det krävs ett öppnare diskussionsklimat för att unga ska våga ta steget att prata med vuxna.

En naturlig och viktig plats att arbeta med ungas psykiska hälsa och ohälsa är skolan. Prata om Alkohols undersökning visar dessvärre att skolan inte tar sitt ansvar. Det får negativa konsekvenser och återspeglas i elevernas hälsa och välmående och försvårar deras möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen.

– Samtidigt som vi vet att unga har stora behov av att prata om svåra frågor kan vi se att skolan inte tar sitt ansvar för elevers psykiska hälsa och ohälsa. Skolan är en självklar arena för ungas möjlighet till diskussion om angelägna och svåra ämnen. I vår nya undersökning framkommer det att elever anser att skolan har en viktig roll för att bidra till ett öppnare samtalsklimat bland unga. Men det ansvaret tar tyvärr inte skolan idag, säger Anna Nygren, elevhälsoexpert och projektledare på Prata om Alkohol.

Faktum är att Skolinspektionen redan 2015 visade att det fanns brister i skolans hälsofrämjande arbete. Prata om Alkohol kan konstatera att skolhuvudmännen – kommuner och friskolor – inte tar sitt ansvar. Parallellt med undersökningen från Ungdomsbarometern har Prata om Alkohol kartlagt elevhälsopersonal och lärares syn på frågan. Där visar det sig att problemen från Skolinspektionen undersökning 2015 kvarstår.

– Våra studier visar att inget eller mycket lite hänt sedan 2015. Nu måste skolans huvudmän ta sitt ansvar. Det är hög tid att skolan ser till att det finns ett systematiskt förebyggande och hälsofrämjande arbete för ökad psykisk hälsa hos eleverna. Det kommer att underlätta för eleverna utveckling att uppnå utbildningens mål i enlighet med skollagen, säger Anna Nygren.

Kontakt
Anna Nygren, projektledare Prata om alkohol, info@prataomalkohol.se, 070-820 89 99
Per Hazelius, verksamhetsansvarig Prata om Alkohol, info@prataomalkohol.se, 070-791 17 32

Underlagsmaterial till pressmeddelandet
2021, Ungdomsbarometerns undersökning bland unga och tankar om att prata om svåra frågor, Länk >>
2021, Prata om Alkohol har följt upp Skolinspektionens undersökning från 2015 med en ny enkätundersökning bland elevhälsans personal i mars 2021. I undersökningen framkommer att nästan hälften av skolorna saknar tillgång till alla elevhälsans kompetenser i tillräcklig utsträckning, Länk >>
20210519, Debattartikel Elevhälsan.se >>
Om Prata om Alkohol
Sedan starten 2006 har Prata om Alkohol utvecklat och inspirerat till hälsofrämjande arbete i skolan. Prata om Alkohols grundmetod som används över hela landet är sedan 2017 vetenskapligt utvärderad.

Prata Om Alkohol drivs sedan starten av företaget Kunskapskraft och Media med medel från branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier.

Tonåringar både vill och behöver prata om svåra saker. Det visar en ny undersökning som Ungdomsbarometern…


excerpt:

Elever från Kalix och Kristianstad segrare i årets stora filmtävling

Förstapristagarna klass 9F från Manhemsskolan i Kalix

I stenhård konkurrens från ungdomar i hela landet tog elever från Kalix och Kristianstad hem segrarna i Prata Om Alkohols nationella filmtävling för unga. Uppdraget i tävlingen var att ta fram kortfilmer om risker och konsekvenser som alkohol för med sig i trafiken.

Se pristagarna på https://berattafor100andra.se/

Till årets tävling kom det in över 150 filmbidrag. Juryn stod inför en väldigt tuff uppgift när de skulle välja ut årets pristagare. Förstapriset till respektive åldersklassen är 10 000 kronor till sin klass.

Juryns motivering till förstapristagarna från högstadieskolan Manhemsskolan i Kalix:
Idén att börja med framtidsdrömmar och sedan visa att rattfylleriets baksidor kan hota den är ett smart berättarknep. En emotionell film som berör med ett fint budskap och bra dramaturgi tillsammans med vemodig musik och snygg filmning.

Juryns motivering till förstapristagarna från gymnasieskolan Christian 4:s gymnasium i Kristianstad:
På ett snyggt, humoristiskt och lekfullt sätt tar sig filmskaparna an ämnet genom att visa på allvaret med drickandet runt jul. Kreativ animation med en jultomte som gör det dåliga valet att dricka och köra. Skapar eftertanke med humorn som verktyg.

Per Hazelius projektledare från arrangören Prata om Alkohol,
Det är fantastiskt att se elevernas engagemang, kreativitet och skicklighet i skapandet av sina tävlingsbidragen. Det märks att de genom sitt arbete får med sig viktig kunskap om riskerna med alkohol och droger i trafiken. Prata om Alkohol kommer fortsätta sitt långsiktiga arbete med att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar.

Årets jury
– Gabrielle Grette (Projektledare reklambyrån Baltasar)
– Lars-Olov Sjöström (Trafiksäkerhetschef från MHF)
– Frida Vigström (Copywriter)
– Anders Hazelius (Filmregissör)
– Engelbrekt Krantz (Dokumentärfilmare)

Presskontakt
Har du några frågor hör av dig till info@prataomalkohol.se eller 08-410 214 60

Nedan följen kort information om alla pristagare

Vinnarbidragen från högstadiet respektive gymnasiet

Skola högstadiet: Manhemsskolan i Kalix
Klass: 9F
Elever: Victor Everett, Filip Fredriksson, Emma Kangasmaa, Nathanael Kriström, Anton Lambertsson, Jonathan Liikamaa, Emil Lindgren, John Lindgren, Sofia Mikkola, Alvin Olofsson, Lina Olofsson, Emil Stock, Erik Sundelin, Agnes Sundström och Sofie Vilhelmsson
Ansvarig lärare och presskontakt: isabella.karlsson@kalix.se
Telefon: 073-045 15 46
Pris: 10 000 kronor till klasskassan
Filmtitel: Det är viktigt att ha drömmar
Länk till film >>
Motivering: Idén att börja med framtidsdrömmar och sedan visa att rattfylleriets baksidor kan hota den är ett smart berättarknep. En emotionell film som berör med ett fint budskap och bra dramaturgi tillsammans med vemodig musik och snygg filmning.

Skola gymnasiet: Christian 4:s gymnasium i Kristianstad
Klass: ES19B
Elev: Ville Larsson Lindström
Ansvarig lärare och presskontakt: roberto.finoli@utb.kristianstad.se
Telefon: 073-316 82 00
Pris: 10 000 kronor till klasskassan
Filmtitel: Slå inte i glasen
Länk till film >>
Motivering: På ett snyggt, humoristiskt och lekfullt sätt tar sig filmskaparna an ämnet genom att visa på allvaret med drickandet runt jul. Kreativ animation med en jultomte som gör det dåliga valet att dricka och köra. Skapar eftertanke med humorn som verktyg.

Andrapristagarna från högstadiet respektive gymnasiet

Skola högstadiet: Ansgarskolorna i Uppsala
Klass: 9B
Elever: Erica  Ishimwe, Alecia Uwukeye, Power Binyam och Milena Mikoyan
Ansvarig lärare och presskontakt: marianne.ekkarlsson@ansgarskolorna.se
Telefon: 070-756 74 79
Pris: Boklåda till klassen och biobiljetter till eleverna som gjorde filmen
Filmtitel: Promille
Länk till film >>
Motivering: Atmosfärisk, filmisk och emotionell film som tydligt informerar om svarta siffror kring alkohol och bilkörning. Tillsammans med en bra ljudbild lämnar bidraget ”Promille” ett starkt avtryck.

Skola gymnasiet: Grillska gymnasiet i Västerås
Klass: Media19
Elever: Novalie Andersson, Nova Björkqvist, Selma Lapp, Estelle Pernell och Maja Westman
Ansvarig lärare och presskontakt: helena.ostlund@grillska.se
Telefon: 070-329 18 50
Pris: Boklåda till klassen och biobiljetter till eleverna som gjorde filmen
Filmtitel: DON´T DRINK AND DRIVE
Länk till film >>
Motivering: Äkta, ärlig och drabbande. En film som inte gör sig till utan göra det den ska: påverkar. Utan krusiduller. Filmen påminner på ett trovärdigt sätt om rattfylleriets konsekvenser och att alla kan drabbas.

Tredjepristagarna från högstadiet respektive gymnasiet

Skola högstadiet: Manhemsskolan i Kalix
Klass: 9E
Elever: Alfred Alamaa, David Bäckström, Robert Bäckström och John Fogman-Olsson
Ansvarig lärare och presskontakt: isabella.karlsson@kalix.se
Telefon: 073-045 15 46
Pris: Boklåda till klassen och biobiljetter till eleverna som gjorde filmen
Filmtitel: Vissa saker hör inte ihop!
Länk till film >>
Motivering: Kul, enkelt och tydligt grepp som kommunicerar poängen. Budskapet når fram utan att upplevas som mästrande pekpinnar.

Skola gymnasiet: Kalmar Fria Läroverken
Klass: EstetMedia19, SamhälleMedia19
Elever: Ferdinand Klingsell, Ranem Ghazi, Emilius Podenas, Emilia Söderstrand-Nyström och Felix Johansson-Kasurinen
Ansvarig lärare och presskontakt: nicholas.carsheim@laroverken.se
Telefon: 070-577 32 15
Pris: Boklåda till klassen och biobiljetter till eleverna som gjorde filmen
Filmtitel: Halv 8 på fest
Länk till film >>
Motivering: Genialt berättat med både humor och allvar genom välkänt tv-format. Skådespelarinsatser som det slog gnistor om både framför och berättarrösten bakom kameran.

Om arrangören Prata Om Alkohol
Prata Om Alkohols startades 2006 och är undervisningsmetod med på att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar. Filmtävlingen är en av flera viktiga metoder och aktiviteter som Prata om Alkohol erbjuder under varje år.

Prata Om Alkohol drivs sedan starten av företaget Kunskapskraft & Media med medel från branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier. SVL och Sveriges Bryggerier arbetar aktivt med ett stort antal branschgemensamma frågor i Sverige. Ett av dessa områden är att motverka att unga konsumerar alkohol. Andra områden som branschen också arbetar för att motverka alkoholkonsumtion i är graviditet och trafik.

Har du några frågor hör av dig till info@prataomalkohol.se eller 08-410 214 60

Elever från Kalix och Kristianstad segrare i årets stora filmtävling Förstapristagarna klass 9F från Manhemsskolan i…


excerpt:

Nya undersökningar visar på rekordlåg alkoholkonsumtion bland unga enligt flera mått: debutåldern har höjts, mängden alkohol som dricks har minskat, de berusar sig mer sällan, och det är fler som inte dricker alls. För att undersöka varför vi ser dessa positiva trender gav Prata om Alkohol Ungdomsbarometern (UB) i uppgift att testa olika hypoteser. En sak står klar, det finns ingen enskild faktor som kan förklara nuläget. I sammanställningen har även CANs offentliga resultat vägts in för att hitta förklaringar.

Det finns många teorier om varför unga dricker mindre alkohol idag jämfört med tidigare, allt från att ungdomarna använder narkotika istället, till att det är ungdomar med utländsk bakgrund som står för minskningen. En del hoppas att det är samhällets insatser som givit resultat. Andra menar att ungdomar dricker mindre eftersom de spelar mer datorspel, vilket inte passar ihop med alkohol. Vissa poängterar att ungdomar umgås mer med sina föräldrar än tidigare, där vuxnas attityder till ungas drickande kanske blivit mer restriktiva idag och bidrar antagligen till de goda resultaten. En femtedel av de elever som dricker alkohol rapporterar att de har blivit filmade i en kränkande situation, kan det vara den rädslan som ligger bakom minskningen?

Samtidigt har tillgången på alkohol ökat i samhället, vi har lägre genomsnittspriser i handeln, mer reklam om olika drycker, fler utskänkningsställen och  en nästan obegränsad resandeinförsel.

Vad ligger bakom dagens låga alkoholkonsumtion bland unga?
Läs rapporten med resonemang från Prata om Alkohol i samarbete med Ungdomsbarometern >>

Har du några frågor hör av dig till info@prataomalkohol.se eller 08-410 214 60

Om Prata Om Alkohol
Prata Om Alkohol startades 2006 och är en undervisningsmetod som fokuserar på att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar.

Prata Om Alkohol drivs sedan starten av företaget Kunskapskraft & Media med medel från branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier. SVL och Sveriges Bryggerier arbetar aktivt med ett stort antal branschgemensamma frågor i Sverige. Ett av dessa områden är att motverka att unga konsumerar alkohol. Andra områden som branschen också arbetar för att motverka alkoholkonsumtion i är graviditet och trafik.

Prata om Alkohol i samarbete med Ungdomsbarometern.

Nya undersökningar visar på rekordlåg alkoholkonsumtion bland unga enligt flera mått: debutåldern har höjts, mängden alkohol…


excerpt:

I stenhård konkurrens från ungdomar i hela landet tog elever från Campeon Frigymnasium i Helsingborg hem segern i Prata Om Alkohols nationella filmtävling för unga. Uppdraget i tävlingen var att ta fram kortfilmer om de risker och konsekvenser som alkohol i trafiken för med sig.

Läs allt om tävlingen och se pristagarna berattafor100andra.se

Till årets tävling kom det in över 200 filmbidrag. Juryn stod inför en väldigt tuff uppgift när de skulle välja ut det vinnande bidraget. Valet föll på det visuellt och dramaturgiskt välgjorda bidraget “Jag drack inte”. Eleverna Linnéa Knutsson, Julia Stranovska, Nicole Miok och Isabella Thuvessonsom gjorde filmen och vinner 15 000 kronor till sin klass.

Juryns motivering:
“En film som fångar budskapet, skapar inlevelse och berör genom dramaturgi och kreativt visuellt berättande. Skiftningarna mellan spelfilm och animeringar är väldigt fint gjorda! Musikvalet är genomtänkt och förstärker filmsekvenserna, vilket gör att det inte behövs några repliker. Idén med att man är offer för andras fruktansvärda val är skrämmande och konkretiserar något som tyvärr många gånger är svårt att påverka själv.”

Andraplatsen togs av elev i Östersund och tredjeplatsen gick till elever i Stockholm. En sammanställning av alla tre pristagare och motiveringar hittar du längst ner i pressmeddelandet.

Kort om vinnarbidraget
Skola: Campeon Frigymnasium (Helsingborg)
Klass: 2 Omega 18
Elever: Linnéa Knutsson, Julia Stranovska, Nicole Miok och Isabella Thuvesson
Ansvarig lärare och presskontakt: Haris Suljanovic (haris_suljanovic@campeon.se) Telefon: 070-496 45 11
Pris: 15 000 kronor till klasskassan
Filmtitel: “Jag drack inte”
Länk till film >>
Motivering:
“En film som fångar budskapet, skapar inlevelse och berör genom dramaturgi och kreativt visuellt berättande. Skiftningarna mellan spelfilm och animeringar är väldigt fint gjorda! Musikvalet är genomtänkt och förstärker filmsekvenserna, vilket gör att det inte behövs några repliker. Idén med att man är offer för andras fruktansvärda val är skrämmande och konkretiserar något som tyvärr många gånger är svårt att påverka själv.”

Kort om andrapristagarna
Skola: Storsjögymnasiet (Östersund)
Klass: EsMedia17A
Ansvarig lärare och presskontakt: Ulf Olsson (ulf.olsson@storsjogymnasiet.se) Telefon: 070-380 82 29
Pris: Boklåda till klassen och biobiljetter till eleverna som gjorde filmen
Filmtitel: “Det skulle inte bli så här”
Länk till film >>
Motivering:
“En stark berättelse elegant paketerad med endast en tagning. Konceptuellt ren och välgjord film som berättar genom att suggerera istället för exponera. Filmen visar på rattfylleriets yttersta konsekvenser. Idén med det upprepade temat ”det skulle inte bli så här” fungerar och gör att filmen dröjer sig kvar hos tittaren.”

Kort om tredjepristagarna
Skola: Hersby Gymnasium (Lidingö)
Klass: MODZ5
Elever och presskontakt: Axel Kierkegaard, Teodor Morfeldt Gadler, Carolina Gustavsson Martinettioch Philip Lee
Ansvarig lärare: Rona Long (rona.long.shi@lidingo.se)
Pris: Boklåda till klassen och biobiljetter till eleverna som gjorde filmen
Filmtitel: “Inte Mitt Problem”
Länk till film >>
Motivering:
“En mycket stark idé om att alla har ett ansvar, där fokus på att civilkurage är livsviktigt för att hindra onykter körning och att vem som helst kan bli rattfylleriets offer. Filmen är snygg och professionellt producerad. Bra dramaturgi med genomtänkta och snygga klipp och med ett väldigt bra skådespeleri.”


Årets jury

– Gabrielle Grette (Projektledare reklambyrån Baltasar)
– Lars Olov Sjöström (Trafiksäkerhetschef från MHF)
– Frida Vigström (Copywriter)
– Anders Hazelius (Filmregissör)
– Engelbrekt Krantz (Dokumentärfilmare)

Om arrangören Prata Om Alkohol
Prata Om Alkohols startades 2006 och är undervisningsmetod med på att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar.

Prata Om Alkohol drivs sedan starten av företaget Kunskapskraft & Media med medel från branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier. SVL och Sveriges Bryggerier arbetar aktivt med ett stort antal branschgemensamma frågor i Sverige. Ett av dessa områden är att motverka att unga konsumerar alkohol. Andra områden som branschen också arbetar för att motverka alkoholkonsumtion i är graviditet och trafik.

Har du några frågor hör av dig till info@prataomalkohol.se eller 08-410 214 60

I stenhård konkurrens från ungdomar i hela landet tog elever från Campeon Frigymnasium i Helsingborg hem…