Author: Emmy Ottosson

Användarundersökning 2023

excerpt:

93 procent av Prata om alkohols användare rekommenderar våra material till andra inom skolan

Prata om alkohols återkommande webbenkät till våra användare för att undersöka hur materialet används och om det motsvarar förväntningarna. 2023 års utvärdering gav liksom tidigare användarundersökningar bra betyg på Prata Om alkohols metodmaterial och insatser.

Utöver att 93 procent av användarna rekommenderar materialet så visar enkäten att: 

 Teman som ökad självkänsla, grupptryck, val, handling och konsekvens ses som de mest intressanta

Prata om alkohols förmåga att påverka på olika sätt: 

– 90% anser att Prata om alkohol kan påverka till ett bättre skolklimat 

– 91 % anser att Prata om alkohol kan påverka ungdomar att senarelägga en eventuell alkoholdebut 

– 92 % anser att Prata om alkohol kan påverka ungdomar till en sundare attityd och inställning till alkohol 

– 96 % anser att Prata om alkohol kan bidra till bättre hälsofrämjande arbete på skolan 

– 93 % av de som använt Prata om alkohols material säger att de skulle rekommendera Prata om alkohol till kollegor på skolan

 

Läs hela utvärderingen här

93 procent av Prata om alkohols användare rekommenderar våra material till andra inom skolan Prata om…


excerpt:

Idag 7e februari är det Storseminarium i Uppsala med U-Fold. Ämnet detta år är prevention, skärmtid, Tik Tok och hur barn påverkas av sociala medier. Hur gör vi detta till något positivt för barn?

Anna Nygren (Expert på Prata om Alkohol) är på plats och pratar om skolans möjligheter inom ämnet inför drygt 900 personer. 

Läs mer om seminariet här

Idag 7e februari är det Storseminarium i Uppsala med U-Fold. Ämnet detta år är prevention, skärmtid,…


Sanning & konsekvens

excerpt:

Undervisa i alkoholprevention genom spel


Det nya pedagogiska verktyget “Sanning & konsekvens” som utvecklar det alkoholpreventiva arbetet i skolor och lär ungdomar att säga nej till alkohol. 

Sanning & Konsekvens är utformat för att vara en del av skolundervisningen och stödja skolans hälsofrämjande arbete. Spelet ska också höja medvetenheten om alkoholprevention och få in temat som ett naturligt inslag i undervisningen. Efter att spelet är genomfört kan du som lärare jobba med 11 olika lektioner som syftar till att fördjupa diskussionen och träna upp ungas förmågor att säga nej till alkohol.

“Denna skolprodukt innebär ett tidsenligt och betydelsefullt komplement till den undervisning som skolan i övrigt förmedlar till sina elever i syfte att bygga upp resistens mot skadliga beteenden som unga ofta utsätts för. Den kan bidra till ett förstärkande av individens förmåga att tänka efter före. En tidig alkoholdebut mångdubblar riskerna.”, Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, Senior Professor at U-FOLD Uppsala universitet

Sätt igång direkt genom att klicka här!

Undervisa i alkoholprevention genom spel Det nya pedagogiska verktyget “Sanning & konsekvens” som utvecklar det alkoholpreventiva…


excerpt:

Vi på Prata om alkohol är mycket glada över intresset och anmälningarna inför vårt samtal i Almedalen tillsammans med Fred Nyberg.

Alkoholkonsumtion hos unga ligger på historiskt låga nivåer. Ändå är det viktigt att fortsätta det preventiva arbetet för en alkoholfri ungdom.

Prata Om Alkohol kommer därför tillsammans med professor Fred Nyberg ha ett samtal om alkohol, ungdomar, attityder och vad vetenskapen och praktiken säger om framgångsfaktorer i det förebyggande arbetet. Därefter följer ett gemensamt samtal om hur det förebyggande arbetet kan utvecklas för att följa aktuella teorier och ny kunskap. Vad fungerar och vad fungerar inte i det förebyggande arbetet?

Fred Nyberg är professor i biologisk beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitetsforum för forskning om läkemedels- och drogberoende.

Vi på Prata om alkohol är mycket glada över intresset och anmälningarna inför vårt samtal i…


excerpt:

Delta på Prata om Alkohols populära webbinarium där du får inspiration och praktiska tips för ett modernt och effektivt hälsofrämjande arbete i skolan.

Den 22 september 15:00-16:30 genomför Prata om Alkohol i samarbete med Elevhälsan detta kostnadsfria webbinarium. Webbinariet syftar till att ge tips och inspiration om hur skolan kan genomföra ett modernt och effektivt förebyggande inom skolans arbete i klassrummet och via elevhälsan. Webbinariet avslutas med en öppen frågestund.

Föreläsare
Prata om Alkohols expert Anna Nygren, har lång erfarenhet av förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Med en bakgrund som både gymnasie- och grundskollärare och med arbete inom både specialpedagogik och elevhälsa väcktes intresset för arbetet med elevernas livsstil.

Målgrupp
Webbinariet vänder sig till lärare, fritidspersonal, elevhälsoteam och skolledare.

LÄS MER OM WEBBINARIET >>

Delta på Prata om Alkohols populära webbinarium där du får inspiration och praktiska tips för ett…


ÅRETS FILMTÄVLING ÄR IGÅNG

excerpt:

Tävlingen handlar om att uppmärksamma problem med alkohol och droger i trafiken. Det är enkelt att vara med och det går att koppla arbetet till kursplaner i olika ämnen.

Förstapris är 10 000 kronor för högstadiet och 10 000 kronor för gymnasiet. Sista inlämning är den 21 november 2021.

Tävlingen är för elever i högstadiet och gymnasiet. De tävlar i två olika klasser. Eleverna ska skapa kampanjfilmer för att påverka andra att:

aldrig köra påverkade i trafiken!
vägra åka med en påverkad förare!
hindra andra från att köra påverkade!

Tävlingen vänder sig till elever i högstadiet och gymnasiet. Eleverna kan lämna in bidrag enskilt eller i grupp. Filmerna får vara max 60 sekunder långa – i övrigt är det bara fantasin som sätter gränser!

LÄS MER OM TÄVLINGEN >>

Tävlingen handlar om att uppmärksamma problem med alkohol och droger i trafiken. Det är enkelt att…


excerpt:

Helsingborg Stad har intervjuat Prata om Alkohols livsstilspedagog Anna Nygren och Per Hazelius som berättar varför det är viktigt att prata om alkohol och varför ungdomsdrickandet har minskat. Hur funkar tonårshjärnan och vilken betydelse har skolpersonalen i ämnet.

LYSSNA PÅ PODDEN >>

Helsingborg Stad har intervjuat Prata om Alkohols livsstilspedagog Anna Nygren och Per Hazelius som berättar varför…


excerpt:

Tonåringar både vill och behöver prata om svåra saker. Det visar en ny undersökning som Ungdomsbarometern nyligen gjorde på uppdrag av Prata om Alkohol. Nio ungdomar av tio har haft funderingar om svåra saker som de velat prata om. Det har bland annat handlat om studier, jobb, stress och att de känt sig nere eller ledsna. Men också om kärlek, sex och alkohol.

När unga själva initierar samtal, vänder de sig helst till kompisar i sin egen ålder. Det krävs ett öppnare diskussionsklimat för att unga ska våga ta steget att prata med vuxna.

En naturlig och viktig plats att arbeta med ungas psykiska hälsa och ohälsa är skolan. Prata om Alkohols undersökning visar dessvärre att skolan inte tar sitt ansvar. Det får negativa konsekvenser och återspeglas i elevernas hälsa och välmående och försvårar deras möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen.

– Samtidigt som vi vet att unga har stora behov av att prata om svåra frågor kan vi se att skolan inte tar sitt ansvar för elevers psykiska hälsa och ohälsa. Skolan är en självklar arena för ungas möjlighet till diskussion om angelägna och svåra ämnen. I vår nya undersökning framkommer det att elever anser att skolan har en viktig roll för att bidra till ett öppnare samtalsklimat bland unga. Men det ansvaret tar tyvärr inte skolan idag, säger Anna Nygren, elevhälsoexpert och projektledare på Prata om Alkohol.

Faktum är att Skolinspektionen redan 2015 visade att det fanns brister i skolans hälsofrämjande arbete. Prata om Alkohol kan konstatera att skolhuvudmännen – kommuner och friskolor – inte tar sitt ansvar. Parallellt med undersökningen från Ungdomsbarometern har Prata om Alkohol kartlagt elevhälsopersonal och lärares syn på frågan. Där visar det sig att problemen från Skolinspektionen undersökning 2015 kvarstår.

– Våra studier visar att inget eller mycket lite hänt sedan 2015. Nu måste skolans huvudmän ta sitt ansvar. Det är hög tid att skolan ser till att det finns ett systematiskt förebyggande och hälsofrämjande arbete för ökad psykisk hälsa hos eleverna. Det kommer att underlätta för eleverna utveckling att uppnå utbildningens mål i enlighet med skollagen, säger Anna Nygren.

Kontakt
Anna Nygren, projektledare Prata om alkohol, info@prataomalkohol.se, 070-820 89 99
Per Hazelius, verksamhetsansvarig Prata om Alkohol, info@prataomalkohol.se, 070-791 17 32

Underlagsmaterial till pressmeddelandet
2021, Ungdomsbarometerns undersökning bland unga och tankar om att prata om svåra frågor, Länk >>
2021, Prata om Alkohol har följt upp Skolinspektionens undersökning från 2015 med en ny enkätundersökning bland elevhälsans personal i mars 2021. I undersökningen framkommer att nästan hälften av skolorna saknar tillgång till alla elevhälsans kompetenser i tillräcklig utsträckning, Länk >>
20210519, Debattartikel Elevhälsan.se >>
Om Prata om Alkohol
Sedan starten 2006 har Prata om Alkohol utvecklat och inspirerat till hälsofrämjande arbete i skolan. Prata om Alkohols grundmetod som används över hela landet är sedan 2017 vetenskapligt utvärderad.

Prata Om Alkohol drivs sedan starten av företaget Kunskapskraft och Media med medel från branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier.

Tonåringar både vill och behöver prata om svåra saker. Det visar en ny undersökning som Ungdomsbarometern…


excerpt:

Elever från Kalix och Kristianstad segrare i årets stora filmtävling

Förstapristagarna klass 9F från Manhemsskolan i Kalix

I stenhård konkurrens från ungdomar i hela landet tog elever från Kalix och Kristianstad hem segrarna i Prata Om Alkohols nationella filmtävling för unga. Uppdraget i tävlingen var att ta fram kortfilmer om risker och konsekvenser som alkohol för med sig i trafiken.

Se pristagarna på https://berattafor100andra.se/

Till årets tävling kom det in över 150 filmbidrag. Juryn stod inför en väldigt tuff uppgift när de skulle välja ut årets pristagare. Förstapriset till respektive åldersklassen är 10 000 kronor till sin klass.

Juryns motivering till förstapristagarna från högstadieskolan Manhemsskolan i Kalix:
Idén att börja med framtidsdrömmar och sedan visa att rattfylleriets baksidor kan hota den är ett smart berättarknep. En emotionell film som berör med ett fint budskap och bra dramaturgi tillsammans med vemodig musik och snygg filmning.

Juryns motivering till förstapristagarna från gymnasieskolan Christian 4:s gymnasium i Kristianstad:
På ett snyggt, humoristiskt och lekfullt sätt tar sig filmskaparna an ämnet genom att visa på allvaret med drickandet runt jul. Kreativ animation med en jultomte som gör det dåliga valet att dricka och köra. Skapar eftertanke med humorn som verktyg.

Per Hazelius projektledare från arrangören Prata om Alkohol,
Det är fantastiskt att se elevernas engagemang, kreativitet och skicklighet i skapandet av sina tävlingsbidragen. Det märks att de genom sitt arbete får med sig viktig kunskap om riskerna med alkohol och droger i trafiken. Prata om Alkohol kommer fortsätta sitt långsiktiga arbete med att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar.

Årets jury
– Gabrielle Grette (Projektledare reklambyrån Baltasar)
– Lars-Olov Sjöström (Trafiksäkerhetschef från MHF)
– Frida Vigström (Copywriter)
– Anders Hazelius (Filmregissör)
– Engelbrekt Krantz (Dokumentärfilmare)

Presskontakt
Har du några frågor hör av dig till info@prataomalkohol.se eller 08-410 214 60

Nedan följen kort information om alla pristagare

Vinnarbidragen från högstadiet respektive gymnasiet

Skola högstadiet: Manhemsskolan i Kalix
Klass: 9F
Elever: Victor Everett, Filip Fredriksson, Emma Kangasmaa, Nathanael Kriström, Anton Lambertsson, Jonathan Liikamaa, Emil Lindgren, John Lindgren, Sofia Mikkola, Alvin Olofsson, Lina Olofsson, Emil Stock, Erik Sundelin, Agnes Sundström och Sofie Vilhelmsson
Ansvarig lärare och presskontakt: isabella.karlsson@kalix.se
Telefon: 073-045 15 46
Pris: 10 000 kronor till klasskassan
Filmtitel: Det är viktigt att ha drömmar
Länk till film >>
Motivering: Idén att börja med framtidsdrömmar och sedan visa att rattfylleriets baksidor kan hota den är ett smart berättarknep. En emotionell film som berör med ett fint budskap och bra dramaturgi tillsammans med vemodig musik och snygg filmning.

Skola gymnasiet: Christian 4:s gymnasium i Kristianstad
Klass: ES19B
Elev: Ville Larsson Lindström
Ansvarig lärare och presskontakt: roberto.finoli@utb.kristianstad.se
Telefon: 073-316 82 00
Pris: 10 000 kronor till klasskassan
Filmtitel: Slå inte i glasen
Länk till film >>
Motivering: På ett snyggt, humoristiskt och lekfullt sätt tar sig filmskaparna an ämnet genom att visa på allvaret med drickandet runt jul. Kreativ animation med en jultomte som gör det dåliga valet att dricka och köra. Skapar eftertanke med humorn som verktyg.

Andrapristagarna från högstadiet respektive gymnasiet

Skola högstadiet: Ansgarskolorna i Uppsala
Klass: 9B
Elever: Erica  Ishimwe, Alecia Uwukeye, Power Binyam och Milena Mikoyan
Ansvarig lärare och presskontakt: marianne.ekkarlsson@ansgarskolorna.se
Telefon: 070-756 74 79
Pris: Boklåda till klassen och biobiljetter till eleverna som gjorde filmen
Filmtitel: Promille
Länk till film >>
Motivering: Atmosfärisk, filmisk och emotionell film som tydligt informerar om svarta siffror kring alkohol och bilkörning. Tillsammans med en bra ljudbild lämnar bidraget ”Promille” ett starkt avtryck.

Skola gymnasiet: Grillska gymnasiet i Västerås
Klass: Media19
Elever: Novalie Andersson, Nova Björkqvist, Selma Lapp, Estelle Pernell och Maja Westman
Ansvarig lärare och presskontakt: helena.ostlund@grillska.se
Telefon: 070-329 18 50
Pris: Boklåda till klassen och biobiljetter till eleverna som gjorde filmen
Filmtitel: DON´T DRINK AND DRIVE
Länk till film >>
Motivering: Äkta, ärlig och drabbande. En film som inte gör sig till utan göra det den ska: påverkar. Utan krusiduller. Filmen påminner på ett trovärdigt sätt om rattfylleriets konsekvenser och att alla kan drabbas.

Tredjepristagarna från högstadiet respektive gymnasiet

Skola högstadiet: Manhemsskolan i Kalix
Klass: 9E
Elever: Alfred Alamaa, David Bäckström, Robert Bäckström och John Fogman-Olsson
Ansvarig lärare och presskontakt: isabella.karlsson@kalix.se
Telefon: 073-045 15 46
Pris: Boklåda till klassen och biobiljetter till eleverna som gjorde filmen
Filmtitel: Vissa saker hör inte ihop!
Länk till film >>
Motivering: Kul, enkelt och tydligt grepp som kommunicerar poängen. Budskapet når fram utan att upplevas som mästrande pekpinnar.

Skola gymnasiet: Kalmar Fria Läroverken
Klass: EstetMedia19, SamhälleMedia19
Elever: Ferdinand Klingsell, Ranem Ghazi, Emilius Podenas, Emilia Söderstrand-Nyström och Felix Johansson-Kasurinen
Ansvarig lärare och presskontakt: nicholas.carsheim@laroverken.se
Telefon: 070-577 32 15
Pris: Boklåda till klassen och biobiljetter till eleverna som gjorde filmen
Filmtitel: Halv 8 på fest
Länk till film >>
Motivering: Genialt berättat med både humor och allvar genom välkänt tv-format. Skådespelarinsatser som det slog gnistor om både framför och berättarrösten bakom kameran.

Om arrangören Prata Om Alkohol
Prata Om Alkohols startades 2006 och är undervisningsmetod med på att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar. Filmtävlingen är en av flera viktiga metoder och aktiviteter som Prata om Alkohol erbjuder under varje år.

Prata Om Alkohol drivs sedan starten av företaget Kunskapskraft & Media med medel från branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier. SVL och Sveriges Bryggerier arbetar aktivt med ett stort antal branschgemensamma frågor i Sverige. Ett av dessa områden är att motverka att unga konsumerar alkohol. Andra områden som branschen också arbetar för att motverka alkoholkonsumtion i är graviditet och trafik.

Har du några frågor hör av dig till info@prataomalkohol.se eller 08-410 214 60

Elever från Kalix och Kristianstad segrare i årets stora filmtävling Förstapristagarna klass 9F från Manhemsskolan i…


excerpt:

Nya undersökningar visar på rekordlåg alkoholkonsumtion bland unga enligt flera mått: debutåldern har höjts, mängden alkohol som dricks har minskat, de berusar sig mer sällan, och det är fler som inte dricker alls. För att undersöka varför vi ser dessa positiva trender gav Prata om Alkohol Ungdomsbarometern (UB) i uppgift att testa olika hypoteser. En sak står klar, det finns ingen enskild faktor som kan förklara nuläget. I sammanställningen har även CANs offentliga resultat vägts in för att hitta förklaringar.

Det finns många teorier om varför unga dricker mindre alkohol idag jämfört med tidigare, allt från att ungdomarna använder narkotika istället, till att det är ungdomar med utländsk bakgrund som står för minskningen. En del hoppas att det är samhällets insatser som givit resultat. Andra menar att ungdomar dricker mindre eftersom de spelar mer datorspel, vilket inte passar ihop med alkohol. Vissa poängterar att ungdomar umgås mer med sina föräldrar än tidigare, där vuxnas attityder till ungas drickande kanske blivit mer restriktiva idag och bidrar antagligen till de goda resultaten. En femtedel av de elever som dricker alkohol rapporterar att de har blivit filmade i en kränkande situation, kan det vara den rädslan som ligger bakom minskningen?

Samtidigt har tillgången på alkohol ökat i samhället, vi har lägre genomsnittspriser i handeln, mer reklam om olika drycker, fler utskänkningsställen och  en nästan obegränsad resandeinförsel.

Vad ligger bakom dagens låga alkoholkonsumtion bland unga?
Läs rapporten med resonemang från Prata om Alkohol i samarbete med Ungdomsbarometern >>

Har du några frågor hör av dig till info@prataomalkohol.se eller 08-410 214 60

Om Prata Om Alkohol
Prata Om Alkohol startades 2006 och är en undervisningsmetod som fokuserar på att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar.

Prata Om Alkohol drivs sedan starten av företaget Kunskapskraft & Media med medel från branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier. SVL och Sveriges Bryggerier arbetar aktivt med ett stort antal branschgemensamma frågor i Sverige. Ett av dessa områden är att motverka att unga konsumerar alkohol. Andra områden som branschen också arbetar för att motverka alkoholkonsumtion i är graviditet och trafik.

Prata om Alkohol i samarbete med Ungdomsbarometern.

Nya undersökningar visar på rekordlåg alkoholkonsumtion bland unga enligt flera mått: debutåldern har höjts, mängden alkohol…